Câu hỏi:

09/05/2022 44

1. Đổi các góc sau từ độ sang radian: 30o, 90o, 105o, 120o, 270o.

2. Đổi các góc sau từ radian sang độ: 0,5 rad; 0,75 rad; πrad .

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. Đổi các góc sau từ độ sang radian:

300=300.2π3600rad=π6rad900=900.2π3600rad=π2rad1050=1050.2π3600rad=7π12rad

1200=1200.2π3600rad=2π3rad2700=2700.2π3600rad=3π2rad

2. Đổi các góc sau từ radian sang độ:

Với 1rad=36002π=57,30

0,5rad=0,5.57,3=28,650

0,75rad=0,75.57,3=42,9750

πrad=π.57,3=1800

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong hình 1.9, ô tô muốn rẽ với khúc cua rộng hơn và với tốc độ lớn hơn. Làm thế nào để người lái xe rẽ trái an toàn?

Trong hình 1.9, ô tô muốn rẽ với khúc cua rộng hơn và với tốc độ lớn hơn. Làm thế nào để người lái xe rẽ trái an toàn? (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/05/2022 91

Câu 2:

Một đồng hồ điểm 3h30ph. Hãy tính góc quay từ vị trí 12h đến vị trí của kim phút và kim giờ.

Xem đáp án » 09/05/2022 57

Câu 3:

Trạm không gian quốc tế ISS có tổng khối lượng 350 tấn, quay quanh Trái Đất ở độ cao 340 km, nơi có gia tốc trọng trường 8,8 m/s2. Bán kính Trái Đất là 6400 km. Tính:

a) Lực hướng tâm tác dụng lên Trạm không gian.

b) Tốc độ của Trạm không gian trên quỹ đạo.

c) Thời gian quay quanh Trái Đất của Trạm không gian.

d) Số vòng Trạm không gian thực hiện quanh Trái Đất trong một ngày.

Xem đáp án » 09/05/2022 57

Câu 4:

Tính tốc độ góc của kim giờ và kim phút của đồng hồ

Xem đáp án » 09/05/2022 54

Câu 5:

Hai điểm A và B nằm trên cùng một bán kính của một vô lăng đang quay đều, cách nhau 20 cm. Điểm A ở phía ngoài có tốc độ 0,6 m/s, điểm B ở phía trong (gần trục quay hơn) có tốc độ 0,2 m/s. Tính tốc độ góc của vô lăng.

Xem đáp án » 09/05/2022 52

Câu 6:

Một em bé cưỡi ngựa gỗ trên sàn quay, ở cách trục quay 2,1 m. Tốc độ góc của sàn quay là 0,42 rad/s. Tính tốc độ của ngựa gỗ.

Xem đáp án » 09/05/2022 49

Câu 7:

Lực gây ra gia tốc của chuyển động tròn đều có hướng như thế nào?

Xem đáp án » 09/05/2022 48

Bình luận


Bình luận