Câu hỏi:

09/05/2022 25

So sánh tốc độ chuyển động của đầu kim giây, đầu kim phút và đầu kim giờ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. Đổi đơn vị: 1 phút = 60 giây; 1 giờ = 3600 giây, 1 ngày = 24 giờ = 86400 giây

+ Kim giây quay 1 vòng hết 60 giây.

+ Kim phút quay 1 vòng hết 1 giờ hay 3600 giây.

+ Kim giờ quay 1 vòng hết 24 giờ hay 86400 giây

Tốc độ chuyển động của đầu kim giây: vgiay=2πrgiayTgiay=2πrgiay60

Tốc độ chuyển động của đầu kim phút: vph=2πrphTph=2πrph3600

Tốc độ chuyển động của đầu kim giờ: vh=2πrhTh=2πrh86400

Do rgiay>rph>rh  từ đó ta so sánh được:

+vgiayvph=60rgiayrph>1vgiay>vph

+vphvh=24rphrh>1vph>vh .

Suy ra vgiay>vph>vgi

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính tốc độ góc của kim giờ và kim phút của đồng hồ

Xem đáp án » 09/05/2022 42

Câu 2:

Lực gây ra gia tốc của chuyển động tròn đều có hướng như thế nào?

Xem đáp án » 09/05/2022 41

Câu 3:

Hai điểm A và B nằm trên cùng một bán kính của một vô lăng đang quay đều, cách nhau 20 cm. Điểm A ở phía ngoài có tốc độ 0,6 m/s, điểm B ở phía trong (gần trục quay hơn) có tốc độ 0,2 m/s. Tính tốc độ góc của vô lăng.

Xem đáp án » 09/05/2022 36

Câu 4:

Trong hình 1.9, ô tô muốn rẽ với khúc cua rộng hơn và với tốc độ lớn hơn. Làm thế nào để người lái xe rẽ trái an toàn?

Trong hình 1.9, ô tô muốn rẽ với khúc cua rộng hơn và với tốc độ lớn hơn. Làm thế nào để người lái xe rẽ trái an toàn? (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/05/2022 35

Câu 5:

Các đối tượng chuyển động tròn được gặp khá thường xuyên, ở mọi mức độ. Các bánh xe, bánh răng ròng rọc, vận động viên đua mô tô khi vào khúc quanh hay vệ tinh của Trái Đất – tất cả đều tham gia chuyển động tròn. Cái gì làm một vật chuyển động tròn? Sự hiểu biết về chuyển động tròn giữ vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống, khoa học và kĩ thuật?

Các đối tượng chuyển động tròn được gặp khá thường xuyên, ở mọi mức độ. Các bánh xe, bánh răng ròng rọc, vận động viên đua mô tô khi vào khúc quanh hay vệ tinh của Trái Đất – tất cả đều tham gia chuyển động tròn. Cái gì làm một vật chuyển động tròn? Sự hiểu biết về chuyển động tròn giữ vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống, khoa học và kĩ thuật? (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/05/2022 34

Câu 6:

1. Đổi các góc sau từ độ sang radian: 30o, 90o, 105o, 120o, 270o.

2. Đổi các góc sau từ radian sang độ: 0,5 rad; 0,75 rad; πrad .

Xem đáp án » 09/05/2022 32

Câu 7:

Một đồng hồ điểm 3h30ph. Hãy tính góc quay từ vị trí 12h đến vị trí của kim phút và kim giờ.

Xem đáp án » 09/05/2022 32

Bình luận


Bình luận