Câu hỏi:

09/05/2022 22

Giải thích vì sao toàn bộ các mũi tên trên hình 1.5 đều được vẽ với độ dài như nhau.

Giải thích vì sao toàn bộ các mũi tên trên hình 1.5 đều được vẽ với độ dài như nhau. (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các mũi tên có độ dài như nhau vì:

+ Vận tốc tại mọi điểm trên quỹ đạo tròn có độ lớn không đổi.

+ Vận tốc chỉ thay đổi hướng do vận tốc luôn có phương tiếp tuyến với quỹ đạo tại mọi điểm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính tốc độ góc của kim giờ và kim phút của đồng hồ

Xem đáp án » 09/05/2022 39

Câu 2:

Lực gây ra gia tốc của chuyển động tròn đều có hướng như thế nào?

Xem đáp án » 09/05/2022 39

Câu 3:

Các đối tượng chuyển động tròn được gặp khá thường xuyên, ở mọi mức độ. Các bánh xe, bánh răng ròng rọc, vận động viên đua mô tô khi vào khúc quanh hay vệ tinh của Trái Đất – tất cả đều tham gia chuyển động tròn. Cái gì làm một vật chuyển động tròn? Sự hiểu biết về chuyển động tròn giữ vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống, khoa học và kĩ thuật?

Các đối tượng chuyển động tròn được gặp khá thường xuyên, ở mọi mức độ. Các bánh xe, bánh răng ròng rọc, vận động viên đua mô tô khi vào khúc quanh hay vệ tinh của Trái Đất – tất cả đều tham gia chuyển động tròn. Cái gì làm một vật chuyển động tròn? Sự hiểu biết về chuyển động tròn giữ vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống, khoa học và kĩ thuật? (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/05/2022 33

Câu 4:

1. Đổi các góc sau từ độ sang radian: 30o, 90o, 105o, 120o, 270o.

2. Đổi các góc sau từ radian sang độ: 0,5 rad; 0,75 rad; πrad .

Xem đáp án » 09/05/2022 31

Câu 5:

Dựa vào đơn vị SI của các đại lượng, hãy chứng tỏ tính đúng đắn của biểu thức (4) v=ω.r

Xem đáp án » 09/05/2022 31

Câu 6:

Một đồng hồ điểm 3h30ph. Hãy tính góc quay từ vị trí 12h đến vị trí của kim phút và kim giờ.

Xem đáp án » 09/05/2022 30

Câu 7:

Hai điểm A và B nằm trên cùng một bán kính của một vô lăng đang quay đều, cách nhau 20 cm. Điểm A ở phía ngoài có tốc độ 0,6 m/s, điểm B ở phía trong (gần trục quay hơn) có tốc độ 0,2 m/s. Tính tốc độ góc của vô lăng.

Xem đáp án » 09/05/2022 30

Bình luận


Bình luận