Câu hỏi:

09/05/2022 15

Hỏa Tinh quay quanh Mặt Trời một vòng hết 687 ngày, ở khoảng cách 2,3.1011 m. Khối lượng của Hỏa Tinh là 6,4.1023 kg. Tính

a) Tốc độ trên quỹ đạo của Hỏa Tinh.

b) Gia tốc hướng tâm của Hỏa Tinh.

c) Lực hấp dẫn mà Mặt Trời tác dụng lên Hỏa Tinh.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Tốc độ trên quỹ đạo của Hỏa Tinh.v=2πrT=2π.2,3.1011687.86400=24346,5m/s

b) Gia tốc hướng tâm của Hỏa Tinh. a=v2r=24346,522,3.1011=2,6.103m/s2

c) Lực hấp dẫn mà Mặt Trời tác dụng lên Hỏa Tinh đóng vai trò là lực hướng tâm. Fhd=Fht=ma=6,4.1023.2,6.103=1,664.1021N

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một chiếc tàu thủy neo tại một nơi trên đường xích đạo. Tính tốc độ góc và tốc độ của tàu thủy trong hệ quy chiếu gắn với tâm Trái Đất. Coi Trái Đất hình cầu có bán kính R = 6400 km và chu kì tự quay của Trái Đất là T = 24 giờ.

Xem đáp án » 09/05/2022 28

Câu 2:

Một viên đá có khối lượng 0,2 kg được buộc vào sợi dây dài 30 cm và quay thành hình tròn trong mặt phẳng ngang. Biết rằng, sợi dây đứt khi lực căng dây vượt quá 0,8 N. Tính tốc độ tối đa mà viên đá được quay mà sợi dây vẫn chưa bị đứt.

Xem đáp án » 09/05/2022 28

Câu 3:

Một vật chuyển động tròn với tốc độ không đổi. Các đại lượng: tốc độ, động năng, động lượng, lực hướng tâm, gia tốc hướng tâm (theo cả độ lớn và chiều) thay đổi như thế nào khi vật chuyển động trên đường tròn quỹ đạo?

Xem đáp án » 09/05/2022 23

Câu 4:

Một lò xo có độ cứng 25 N/m. Đặt lò xo thẳng đứng. Cố định đầu dưới của lò xo. Đầu trên của lò xo gắn với vật có khối lượng xác định. Lò xo bị nén 4 cm. Tìm khối lượng của vật. Lấy g = 9,8 m/s2.

Xem đáp án » 09/05/2022 19

Bình luận


Bình luận