Câu hỏi:

10/05/2022 93

Em hãy nêu một ví dụ minh họa về đóng góp của tin học đối với xã hội.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ví dụ minh họa về đóng góp của tin học đối với xã hội:

Trí tuệ nhân tạo, thuật ngữ tiếng Anh là Artificial Intelligence – AI, là một công nghệ máy tính đang phát triển nhanh chóng đã bắt đầu được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế để cải thiện trình độ chuyên môn và hiệu quả công việc lâm sàng. Tại các nước đang phát triển trên thế giới vẫn còn sự bất bình đẳng giữa các dịch vụ y tế ở thành thị và nông thôn, trong đó sự thiếu hụt bác sĩ là nguyên nhân chính. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc áp dụng các kỹ thuật y tế hỗ trợ máy tính hoặc AI có thể cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe ở khu vực nông thôn của các nước đang phát triển.

Em hãy nêu một ví dụ minh họa về đóng góp của tin học đối với xã hội (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy nêu các thuật ngữ chỉ các dịch vụ số có trong bài học.

Xem đáp án » 10/05/2022 93

Câu 2:

Hằng năm Việt Nam đều công bố Sách trắng Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Em hãy tìm hiểu và cho biết trong Sách trắng, ứng dụng công nghệ thông tin gồm những chỉ số nào.

Xem đáp án » 10/05/2022 83

Câu 3:

Em hãy nêu một vài ví dụ minh họa về những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội.

Xem đáp án » 10/05/2022 79

Câu 4:

Em hiểu thế nào về công nghiệp 4.0?

Xem đáp án » 10/05/2022 68

Câu 5:

Mã QR và ứng dụng

QR là viết tắt của Quick Response. Mã QR (Quick Response code) đang được ứng dụng rộng rãi để trao đổi thông tin, thanh toán tiêu dùng, … vì rất tiện lợi. Em hãy tìm hiểu và giải thích ngắn gọn mã QR là gì. Muốn thanh toán tiêu dùng bằng mã QR thì cần thiết bị gì và làm như thế nào?

Mã QR và ứng dụng  QR là viết tắt của Quick Response. Mã QR (Quick Response code) (ảnh 1)

Hình ảnh một mã QR

Xem đáp án » 10/05/2022 65

Câu 6:

Em hiểu thế nào là xã hội nông nghiệp, xã hội công nghiệp và xã hội thông tin.

Xem đáp án » 10/05/2022 59

Bình luận


Bình luận