Câu hỏi:

11/05/2022 181

Em hãy chia sẻ về một lần em đã xử lí được bất hòa với bạn bè và lợi ích của việc xử lí bất hòa đó.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Em và Linh làm bài tập nhóm. Khi nhận được điểm kém, em đã đổ lỗi cho Linh rằng vì làm bài với bạn nên điểm bài tập mới thấp. Em với Linh đã giận nhau. Về nhà, em đã kể với mẹ. Mẹ đã nói chuyện và phân tích cho em hiểu rằng mình đã sai. Nhận ra được lỗi lầm của mình, ngày hôm sau đến lớp em đã xin lỗi bạn. Nhờ việc xử lí bất hòa đó, em và Linh đã hiểu nhau hơn trong học tập và cùng nhau cố gắng dành được điểm cao hơn trong những bài tập sau.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết và trang trí một thông điệp về lợi ích của việc xử lí bất hòa với bạn bè.

Xem đáp án » 11/05/2022 335

Câu 2:

Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?
Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao? (ảnh 1)

Xem đáp án » 11/05/2022 220

Câu 3:

Quan sát tranh và thảo luận.
Quan sát tranh và thảo luận. a. Bất hòa nào đang xảy ra giữa các bạn? Vì sao? (ảnh 1)

a. Bất hòa nào đang xảy ra giữa các bạn? Vì sao?

b. Điều gì xảy ra khi các bạn không xử lí bất hòa?

c. Việc xử lí bất hòa mang lại lợi ích gì?

Xem đáp án » 11/05/2022 199

Câu 4:

Đọc tình huống và thực hiện theo yêu cầu.

Đọc tình huống và thực hiện theo yêu cầu. Tình huống: Linh và Quang ngồi cùng bàn học (ảnh 1)

Tình huống: Linh và Quang ngồi cùng bàn học từ đầu năm đến nay. Linh luôn gọn gàng, cẩn thận. Còn Quang hay bày bừa, không ngăn nắp. Khi Linh góp ý, Quang tỏ ra khó chịu. Thấy vậy, Linh bảo: "Tớ muộn cậu gọn gàng, ngăn nắp hơn nên mới góp ý". Quang dần hiểu ra.

a. Em hãy cho biết giữa các bạn đã xảy ra bất hòa gì?

b. Em hãy nêu lợi ích khi hai bạn đã xử lí bất hòa với nhau.

Xem đáp án » 11/05/2022 142

Câu 5:

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi. a. Hành động của các bạn trong tranh nào thể hiện  (ảnh 1)

a. Hành động của các bạn trong tranh nào thể hiện việc bất hòa với bạn bè?

b. Nêu những biểu hiện bất hòa với bạn bè trong các tranh trên.

 

Xem đáp án » 11/05/2022 134

Câu 6:

Chia sẻ cùng bạn.

Kể lại một lần em bất hòa với bạn. Khi đó, em đã ứng xử như thế nào?

Xem đáp án » 11/05/2022 133

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK