Câu hỏi:

12/05/2022 42

Để soạn thảo chương trình ta chọn:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Vì đáp án B là mở file có sẵn trên đĩa, đáp án C là lưu chương trình vào đĩa với tên khác, đáp án D là lưu chương trình vào đĩa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thoát khỏi môi trường Python IDLE ta nhấn:

Xem đáp án » 12/05/2022 47

Câu 2:

Phần tên mở rộng ngầm định của chương trình Python là:

Xem đáp án » 12/05/2022 46

Câu 3:

Để đóng cửa sổ chương trình ta nhấn tổ hợp phím:

Xem đáp án » 12/05/2022 41

Câu 4:

Sau khi soạn thảo xong chương trình, để dịch và chạy thử chương trình, ta nhấn phím:

Xem đáp án » 12/05/2022 39

Câu 5:

Sau khi soạn thảo xong chương trình, để dịch và chạy thử chương trình, ta chọn menu:

Xem đáp án » 12/05/2022 35

Câu 6:

Để lưu chương trình vào đĩa ta chọn:

Xem đáp án » 12/05/2022 31

Bình luận


Bình luận