Câu hỏi:

12/05/2022 34

Sau khi soạn thảo xong chương trình, để dịch và chạy thử chương trình, ta chọn menu:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Vì để dịch và chạy thử chương trình, trình ta nhấn phím F5 hoặc chọn menu Run → Run Modulle.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thoát khỏi môi trường Python IDLE ta nhấn:

Xem đáp án » 12/05/2022 46

Câu 2:

Phần tên mở rộng ngầm định của chương trình Python là:

Xem đáp án » 12/05/2022 45

Câu 3:

Để đóng cửa sổ chương trình ta nhấn tổ hợp phím:

Xem đáp án » 12/05/2022 41

Câu 4:

Để soạn thảo chương trình ta chọn:

Xem đáp án » 12/05/2022 39

Câu 5:

Sau khi soạn thảo xong chương trình, để dịch và chạy thử chương trình, ta nhấn phím:

Xem đáp án » 12/05/2022 38

Câu 6:

Để lưu chương trình vào đĩa ta chọn:

Xem đáp án » 12/05/2022 30

Bình luận


Bình luận