Câu hỏi:

12/05/2022 434

Cho đoạn chương trình sau:

d={‘ten’:’Nguyễn Văn An,’tuoi’:21}

d[‘tuoi’]=27

Print(d)

Kết quả trên màn hình là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Vì sau khi thực hiện lệnh d[‘tuoi’]=27, ‘tuoi’ được gán giá trị là 27, ‘ten’ vẫn giữ nguyên giá trị là guyễn Văn An,’tuoi’

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu lệnh d.clear() có nghĩa là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,653

Câu 2:

Gán giá trị cho một biến dict được thực hiện theo cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,482

Câu 3:

Để khởi tạo biến d có kiểu dict (chưa gán giá trị) ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,282

Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

d={1:2,2:4,3:9}

Print(d.pop(2))

Print(d)

Trên màn hình sẽ xuất hiện giá trị là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,190

Câu 5:

Cho đoạn chương trình sau:

d={‘ten’:’Nguyễn Văn An’, ‘tuổi’:21}

print(d[‘ten’])

Kết quả là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,017

Câu 6:

Cho đoạn chương trình sau:

friend_ages = {'An': 24, 'Binh': 30, 'Cuc': 27, 'Dat': 30, 'Hoa': 18}

print(len(friend_ages))

Kết quả là:

Xem đáp án » 12/05/2022 896

Câu 7:

Cho đoạn chương trình sau:

d={1:2,2:4,3:9}

Print(d.popitem())

Print(d)

Trên màn hình sẽ xuất hiện giá trị là:

Xem đáp án » 12/05/2022 851

Bình luận


Bình luận