Câu hỏi:

12/05/2022 5,325

Để đọc một lần toàn bộ văn bản trong tệp f ta dùng lệnh:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Lệnh: s = f.read()

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để ghi xâu s vào biến tệp f ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 5,380

Câu 2:

Để đọc mỗi lần một dòng từ tệp biến tệp f ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 4,994

Câu 3:

Để mở và ghi dữ liệu vào tệp b.txt với biến tệp f ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 4,850

Câu 4:

Để đóng biến tệp f khi kết thúc làm việc ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 4,483

Câu 5:

Để mở tệp bai1.doc để đọc dữ liệu bằng văn bản tiếng Việt Unicode thông dụng hiện nay ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 4,342

Câu 6:

Cho đoạn chương trình sau:

f=open("test.txt",'w')
s=10
f.write(s)

f.close()

Kết quả của đoạn chương trình trên là:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,736

Bình luận


Bình luận