Câu hỏi:

12/05/2022 1,954

Cho đoạn chương trình sau:

f=open("test.txt",'w')
s=10
f.write(s)

f.close()

Kết quả của đoạn chương trình trên là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Vì giá trị của s được lưu vào tệp test.txt thông qua câu lệnh: f.write(s)

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để đọc một lần toàn bộ văn bản trong tệp f ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 4,633

Câu 2:

Để ghi xâu s vào biến tệp f ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 4,419

Câu 3:

Để mở và ghi dữ liệu vào tệp b.txt với biến tệp f ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 4,126

Câu 4:

Để đọc mỗi lần một dòng từ tệp biến tệp f ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 4,027

Câu 5:

Để đóng biến tệp f khi kết thúc làm việc ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 3,675

Câu 6:

Để mở tệp bai1.doc để đọc dữ liệu bằng văn bản tiếng Việt Unicode thông dụng hiện nay ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 3,484

Câu 7:

Cho câu lệnh sau: s = f1.readline().strip()

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về câu lệnh trên:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,142

Bình luận


Bình luận