Câu hỏi:

15/05/2022 20

Xác định phương pháp thu thập dữ liệu trong mỗi trường hợp sau và cho biết mỗi dữ liệu thu được thuộc loại nào?

a) Mức độ thường xuyên tập thể dục buổi sáng của các bạn trong lớp (rất thường xuyên, thường xuyên, không thường xuyên).

b) Phương tiện giao thông các bạn trong lớp sử dụng để đến trường.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Thực hiện khảo sát 10 bạn bất kỳ trong lớp về mức độ thường xuyên tập thể dục buổi sáng của các bạn trong lớp.

Khi đó dữ liệu thu được là dữ liệu định tính.

b) Thực hiện khảo sát 10 bạn bất kỳ trong lớp về phương tiện giao thông các bạn trong lớp sử dụng để đến trường.

Khi đó dữ liệu thu được là dữ liệu định tính.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu đồ Hình 5.36 được trích từ báo cáo tổng kết của một tỉnh về thể trạng học sinh Trung học cơ sở tại tỉnh này. Một trường Trung học cơ sở của tỉnh có 1500 học sinh. Em hãy ước lượng tỉ lệ học sinh béo phì của trường đó.

Biểu đồ Hình 5.36 được trích từ báo cáo tổng kết của một tỉnh về thể trạng học sinh Trung học cơ sở tại tỉnh này (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 22

Câu 2:

Các dữ liệu thu được trong mỗi trường hợp sau có đảm bảo tính đại diện không?

a) Để xác định sức bật cao của học sinh khối 7, giáo viên đã yêu cầu các bạn trong câu lạc bộ bóng rổ bật cao và ghi lại kết quả.

b) Để khảo sát ý kiến của học sinh về quy định mới, nhà trường đã chọn ngẫu nhiên một số học sinh khối 7 và phát phiếu khảo sát.

Xem đáp án » 15/05/2022 20

Câu 3:

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn nhiệt độ không khí trung bình tại Hà Nội trong 6 năm từ 2014 đến 2019.

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn nhiệt độ không khí trung bình tại Hà Nội trong 6 năm từ 2014 đến 2019 (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 17

Bình luận


Bình luận