Câu hỏi:

15/05/2022 18

Dựa vào thông tin trong mục 1 và hình 1, hãy:                       

- Xác định trên hình 1 vị trí của lục địa Ô-xtraay-li-a và các khu vực của vùng đảo châu Đại Dương.

- Nêu đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước của lục địa Ô-xtrây-li-a.

Dựa vào thông tin trong mục 1 và hình 1, hãy:   - Xác định trên hình 1 vị trí của lục địa Ô-xtraay-li-a và các khu vực của vùng đảo châu Đại Dương. - Nêu đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước của lục địa Ô-xtrây-li-a.  (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Xác định vị trí địa lí trên bản đồ:

+ Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu nam.

+ Vùng đảo châu Đại Dương nằm ở trung tâm Thái Bình Dương, bao gồm 4 khu vực nhỏ là: Mê-la-nê-di; Mi-crô-nê-di; Pô-li-nê-di và Niu Di-len)

- Đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước của lục địa Ô-xtrây-li-a:

+ Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu nam.

+ Diện tích 7,7 triệu km2, bờ biển ít bị chia cắt nên có dạng hình khối rõ rệt. Từ bắc xuống nam dài hơn 3000km, từ tây sang đông nơi rộng nhất khoàng 4000km.       

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đọc thông tin trong mục b, hãy trình bày một số nét độc đáo về lịch sử và văn hóa của Ô-xtrây-li-a.

Xem đáp án » 15/05/2022 23

Câu 2:

Dựa vào thông tin trong mục a và hình 1, hãy:

- Xác định vị trí và nêu đặc điểm của các khu vực địa hình trên lục địa Ô-xtrây-li-a.

- Kể tên các loại khoáng sản ở các khu vực địa hình.

Dựa vào thông tin trong mục a và hình 1, hãy: - Xác định vị trí và nêu đặc điểm của các khu vực địa hình trên lục địa Ô-xtrây-li-a. - Kể tên các loại khoáng sản ở các khu vực địa hình. (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 22

Câu 3:

Dựa vào thông tin và hình 3 trong mục b, hãy phân tích đặc điểm khí hậu của Ô-xtrây-li-a.

Dựa vào thông tin và hình 3 trong mục b, hãy phân tích đặc điểm khí hậu của Ô-xtrây-li-a. (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 20

Câu 4:

Quan sát bản đổ hình 5, nêu đặc điểm phân bố các thành phố lớn ở Ô-xtrây-li-a.

Quan sát bản đổ hình 5, nêu đặc điểm phân bố các thành phố lớn ở Ô-xtrây-li-a. (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 20

Câu 5:

Đọc thông tin và quan sát hình ảnh trong mục 4, hãy phân tích phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a.

Đọc thông tin và quan sát hình ảnh trong mục 4, hãy phân tích phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a. (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 20

Câu 6:

Từ thế kỉ I, nhà khoa học cổ Hy Lạp Ptô-lê-mê đã dự đoán về sự tồn tại của một lục địa nằm ở phía Nam Ấn Độ Dương mà ông gọi là Ô-xtrây-li-a. Tuy nhiên, mãi đến thế kỉ XVIII, cùng với sự phát triển của thương mại hàng hải, người châu Âu mới đặt chân lên châu lục này.

Hãy nêu những hiểu biết của em về thiên nhiên và xã hội của châu Đại Dương?

Xem đáp án » 15/05/2022 19

Bình luận


Bình luận