Câu hỏi:

15/05/2022 26

Dựa vào thông tin trong mục a và hình 1, hãy:

- Xác định vị trí và nêu đặc điểm của các khu vực địa hình trên lục địa Ô-xtrây-li-a.

- Kể tên các loại khoáng sản ở các khu vực địa hình.

Dựa vào thông tin trong mục a và hình 1, hãy: - Xác định vị trí và nêu đặc điểm của các khu vực địa hình trên lục địa Ô-xtrây-li-a. - Kể tên các loại khoáng sản ở các khu vực địa hình. (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Vị trí và đặc điểm của các khu vực địa hình trên lục địa Ô-xtrây-li-a:

Lục địa Ô-xtrây-li-a gồm ba khu vực địa hình có đặc điểm khác nhau:

+ Phía tây là vùng sơn nguyên tây Ô-xtrây-li-a, độ cao trung bình 500m. Trên bề mặt là các hoang mạc cát, hoang mạc đá, cao nguyên và núi thấp.

+ Ở giữa là đồng bằng Trung tâm có độ cao trung bình dưới 2000m, rất khô hạn, bề mặt có nhiều bãi đá,đồng bằng cát, đụn cát.

+ Phía đông là dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a, cao trung bình 800 – 1000 m. Sườn đông dốc, sườn tây thoải về phía  đồng bằng trung tâm.

- Kể tên các loại khoáng sản chính…

+ Phía tây của lục địa Ô-xtrây-li-a tập trung các loại khoáng sản là: sắt, đồng, vàng, ni-ken, bô-xit…

+ Ở khu vực giữa của lục địa Ô-xtrây-li-a tập trung các loại khoáng sản là: sắt, ni-ken…

+ Phía tây của lục địa Ô-xtrây-li-a tập trung các loại khoáng sản là: than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên….

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đọc thông tin trong mục b, hãy trình bày một số nét độc đáo về lịch sử và văn hóa của Ô-xtrây-li-a.

Xem đáp án » 15/05/2022 25

Câu 2:

Quan sát bản đổ hình 5, nêu đặc điểm phân bố các thành phố lớn ở Ô-xtrây-li-a.

Quan sát bản đổ hình 5, nêu đặc điểm phân bố các thành phố lớn ở Ô-xtrây-li-a. (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 24

Câu 3:

Dựa vào bản đồ hình 1, hãy xác định vị trí các khu vực địa hình, khoáng sản của Ô-xtrây-li-a.

Dựa vào bản đồ hình 1, hãy xác định vị trí các khu vực địa hình, khoáng sản của Ô-xtrây-li-a. (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 23

Câu 4:

Dựa vào thông tin và hình 3 trong mục b, hãy phân tích đặc điểm khí hậu của Ô-xtrây-li-a.

Dựa vào thông tin và hình 3 trong mục b, hãy phân tích đặc điểm khí hậu của Ô-xtrây-li-a. (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 22

Câu 5:

Từ thế kỉ I, nhà khoa học cổ Hy Lạp Ptô-lê-mê đã dự đoán về sự tồn tại của một lục địa nằm ở phía Nam Ấn Độ Dương mà ông gọi là Ô-xtrây-li-a. Tuy nhiên, mãi đến thế kỉ XVIII, cùng với sự phát triển của thương mại hàng hải, người châu Âu mới đặt chân lên châu lục này.

Hãy nêu những hiểu biết của em về thiên nhiên và xã hội của châu Đại Dương?

Xem đáp án » 15/05/2022 21

Câu 6:

Đọc thông tin và quan sát hình ảnh trong mục 4, hãy phân tích phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a.

Đọc thông tin và quan sát hình ảnh trong mục 4, hãy phân tích phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a. (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 20

Bình luận


Bình luận