Câu hỏi:

15/05/2022 36

Read about a TV music show and complete the notes below (Đọc về một chương trình ca nhạc trên TV và hoàn thành các ghi chú bên dưới)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

“I know your face”

Mỗi tuần, sáu người tham gia sẽ hóa trang và biểu diễn như các nghệ sĩ quốc tế hoặc địa phương nổi tiếng trong một chương trình trực tiếp. Hai giám khảo chính và một nghệ sĩ khách mời sẽ cho điểm của họ. Sau năm tuần, chỉ ba người tham gia có điểm số cao nhất sẽ được tiếp tục tham gia chương trình. Trong đêm chung kết, khán giả truyền hình có thể bình chọn cho tiết mục yêu thích của mình và quyết định người chiến thắng và hai người về nhì. Người chiến thắng của chương trình sẽ nhận được một giải thưởng tiền mặt.

Read about a TV music show and complete the notes below (Đọc về một chương trình (ảnh 1)

Đáp án:

1. Name: I know your face

2. People who give their scores: two main judges and a guest

3. Number of participants: six

4. What participants have to do: dress up and perform as famous international or local artists in a live show

5. How participants win the show: After five weeks, only the three participants with the highest scores will remain on the show. On the final night, TV audiences can vote for their preferred performance and decide on the winner and two runners-up.

6. Prize(s): cash prize

Hướng dẫn dịch:

1. Tên: I know your face

2. Những người cho điểm của họ: hai giám khảo chính và một khách mời

3. Số lượng người tham gia: sáu

4. Những gì người tham gia phải làm: ăn mặc và biểu diễn như các nghệ sĩ quốc tế hoặc địa phương nổi tiếng trong một chương trình trực tiếp

5. Cách người tham gia giành chiến thắng trong chương trình: Sau năm tuần, chỉ ba người tham gia có điểm số cao nhất sẽ được tiếp tục tham gia chương trình. Trong đêm chung kết, khán giả truyền hình có thể bình chọn cho tiết mục yêu thích của mình và quyết định người chiến thắng và hai người về nhì.

6. Giải thưởng: giải thưởng tiền mặt

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Work in groups. Make up a new music show. Use the points in 1 to organise your ideas. (Làm việc nhóm. Tạo một chương trình âm nhạc mới. Sử dụng các điểm trong 1 để sắp xếp các ý tưởng của bạn.)

Xem đáp án » 15/05/2022 43

Bình luận


Bình luận