Câu hỏi:

15/05/2022 12

Work in groups. Make up a new music show. Use the points in 1 to organise your ideas. (Làm việc nhóm. Tạo một chương trình âm nhạc mới. Sử dụng các điểm trong 1 để sắp xếp các ý tưởng của bạn.)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. Name: The Voice

2. People who give their scores: television viewers

3. Number of participants: 48

4. What participants have to do: choose a coach and be trained by him/ her to prepare for their performances

5. How participants win the show: The winner is determined by television viewers voting by telephone, internet, SMS text, and iTunes Store purchases of the audio-recorded artists' vocal performances

6. Prize(s): cash prize

Hướng dẫn dịch:

1. Tên: The Voice

2. Những người cho điểm của họ: người xem truyền hình

3. Số người tham gia: 48

4. Những gì người tham gia phải làm: chọn huấn luyện viên và được huấn luyện viên đào tạo để chuẩn bị cho màn trình diễn của họ

5. Cách người tham gia giành chiến thắng trong chương trình: Người chiến thắng được xác định bởi khán giả truyền hình bình chọn qua điện thoại, internet, tin nhắn SMS và iTunes Store mua các màn trình diễn giọng hát của nghệ sĩ được ghi âm

6. Giải thưởng: giải thưởng tiền mặt

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Read about a TV music show and complete the notes below (Đọc về một chương trình ca nhạc trên TV và hoàn thành các ghi chú bên dưới)

Xem đáp án » 15/05/2022 17

Bình luận


Bình luận