Câu hỏi:

15/05/2022 62

Read a passage about “chau van” singing and complete the mind map below (Đọc một đoạn văn về hát chầu văn và hoàn thành sơ đồ tư duy bên dưới)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Read a passage about “chau van” singing and complete the mind map below (ảnh 1)

Hướng dẫn dịch:

Châu văn là một loại hình nghệ thuật trình diễn cổ của Việt Nam kết hợp giữa hát và múa. Nó bắt đầu ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, Việt Nam vào khoảng thế kỷ 16, sau đó lan rộng ra mọi miền đất nước. Nó được dùng để ca ngợi các vị thần hoặc các anh hùng dân tộc.

Hát chầu văn có vài loại. Một loại hình điển hình là hát thờ hay hát thờ - kiểu tụng kinh chậm bao gồm cả hành động thờ cúng. Một loại khác là hát hầu - ca hát và khiêu vũ của một nhà ngoại cảm.

Nhạc cụ chính được sử dụng trong diễn xướng chầu văn là đàn nguyệt, sáo trúc, trống và chiêng.

Trang phục của người biểu diễn văn nghệ rất quan trọng. Kiểu áo, mũ, thắt lưng tùy thuộc vào cấp bậc của các vị thần hay thánh mà người thực hiện thờ cúng. Nó đã thay đổi theo thời gian, nhưng các quy tắc về màu sắc vẫn giữ nguyên.

Là một loại hình nghệ thuật diễn xướng truyền thống, hát chầu văn đã được công nhận là một bộ phận của văn hóa dân tộc Việt Nam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Work in pairs. Tell your partner what you find most interesting about “chau van” singing (Làm việc theo cặp. Nói với bạn của bạn điều bạn cảm thấy thú vị nhất về cách hát chầu văn)

Xem đáp án » 15/05/2022 61

Câu 2:

Work in pairs. Have similar conversations making and responding to suggestions about going to a music show (Làm việc theo cặp. Thực hiện các cuộc trò chuyện tương tự và trả lời các đề xuất về việc đi xem một chương trình ca nhạc)

Work in pairs. Have similar conversations making and responding to suggestions about  (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 43

Câu 3:

Listen and complete the following conversation with the expressions from the box. The practise it in pairs (Nghe và hoàn thành đoạn hội thoại sau với các diễn đạt trong hộp. Thực hành nó theo cặp)

Xem đáp án » 15/05/2022 36

Bình luận


Bình luận