Câu hỏi:

17/05/2022 28

Ai ơi mồng 9 tháng 4 được trích từ báo nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Văn bản được trích từ báo Hà Nội mới

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4 là?

Xem đáp án » 17/05/2022 41

Câu 2:

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là văn bản thuộc thể loại?

Xem đáp án » 17/05/2022 34

Câu 3:

Đoạn trích dưới đây thuộc phần nào của văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4?

     Lễ hội Gióng không chỉ giúp người xem được chứng kiến các nghi thức với những thao tác thuần thục, mang tính nghệ thuật và biểu trưng cao mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam có thể cảm nhận mối quan hệ nhiều chiều: cá nhân và cộng đồng, thực tại và hư vô, thiêng liêng và trần thế... Tất cả đều được gìn giữ như một tài sản vô giá lưu truyền mãi về sau.

               (Ai ơi mồng 9 tháng 4 – Anh Thư)

Giới thiệu về lễ hội Gióng

Nêu lên thời gian, đặc điểm và diễn biến buổi lễ

Ý nghĩa của lễ hội Gióng

Xem đáp án » 17/05/2022 34

Câu 4:

Nghệ thuật được sử dụng trong Ai ơi mồng 9 tháng 4 là gì

Xem đáp án » 17/05/2022 32

Câu 5:

Văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4 có bố cục mấy phần?

Xem đáp án » 17/05/2022 27

Câu 6:

 Nội dung chính của đoạn văn sau?

     Từ xưa, người Kẻ Chợ đã có câu ngạn ngữ: “Nắng ông Từa, mưa ông Gióng”. Có nghĩa là cứ vào ngày hội thánh Tửa (tức Từ Đạo Hạnh) mồng 7 tháng 3 âm lịch thì thế nào cũng nắng to; còn vào hội Gióng, mồng 9 tháng 4 âm lịch thì có mưa, vì bắt đầu mùa mưa dông. Lễ hội Gióng hay còn gọi là hội làng Phù Đổng là một trong những lễ hội lớn nhất ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

               (Ai ơi mồng 9 tháng 4 – Anh Thư)

Giới thiệu về lễ hội Gióng

Nêu lên thời gian, đặc điểm và diễn biến buổi lễ

Ý nghĩa của lễ hội Gióng

Xem đáp án » 17/05/2022 27

Bình luận


Bình luận