Câu hỏi:

17/05/2022 29

Nghệ thuật được sử dụng trong Ai ơi mồng 9 tháng 4 là gì

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Số liệu chính xác, lời văn chân thực, cô đọng là đặc điểm nổi bật của văn bản.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4 là?

Xem đáp án » 17/05/2022 38

Câu 2:

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là văn bản thuộc thể loại?

Xem đáp án » 17/05/2022 32

Câu 3:

Đoạn trích dưới đây thuộc phần nào của văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4?

     Lễ hội Gióng không chỉ giúp người xem được chứng kiến các nghi thức với những thao tác thuần thục, mang tính nghệ thuật và biểu trưng cao mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam có thể cảm nhận mối quan hệ nhiều chiều: cá nhân và cộng đồng, thực tại và hư vô, thiêng liêng và trần thế... Tất cả đều được gìn giữ như một tài sản vô giá lưu truyền mãi về sau.

               (Ai ơi mồng 9 tháng 4 – Anh Thư)

Giới thiệu về lễ hội Gióng

Nêu lên thời gian, đặc điểm và diễn biến buổi lễ

Ý nghĩa của lễ hội Gióng

Xem đáp án » 17/05/2022 25

Câu 4:

Ai ơi mồng 9 tháng 4 được trích từ báo nào?

Xem đáp án » 17/05/2022 24

Câu 5:

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là văn bản thuyết minh về?

Xem đáp án » 17/05/2022 24

Câu 6:

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là sáng tác của ai?

Xem đáp án » 17/05/2022 23

Bình luận


Bình luận