Câu hỏi:

17/05/2022 44

Lễ hội Gióng còn có tên gọi khác là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lễ hội Gióng còn có tên gọi khác là Hội làng Phù Đổng

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4, mẹ của Gióng được thờ ở đâu?

Đền Mẫu

Đền Thượng

Xem đáp án » 17/05/2022 39

Câu 2:

Lễ hội Gióng để lại những ý nghĩa gì?

Dịp để người Việt Nam cảm nhận mối quan hệ nhiều chiều

Góp phần phát triển kinh tế đất nước

Biểu diễn các nghi thức lễ mang tính nghệ thuật và biểu tượng cao.

Kết nối mối ân tình giữa con người với thiên nhiên

Gìn giữ tài sản vô giá lưu truyền về sau

Xem đáp án » 17/05/2022 36

Câu 3:

Thời gian chuẩn bị cho Hội Gióng kéo dài bao lâu?

Xem đáp án » 17/05/2022 35

Câu 4:

Câu ngạn ngữ “Nắng ông Từa, mưa ông Gióng” được hiểu là gì?

Xem đáp án » 17/05/2022 33

Câu 5:

Văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4 trình bày về lễ hội gì của dân tộc ta?

Xem đáp án » 17/05/2022 32

Câu 6:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4, hát thờ diễn ra ở đền nào?

Đền Thượng

Đền Mẫu

Xem đáp án » 17/05/2022 28

Bình luận


Bình luận