Câu hỏi:

17/05/2022 34

Lễ hội Gióng để lại những ý nghĩa gì?

Dịp để người Việt Nam cảm nhận mối quan hệ nhiều chiều

Góp phần phát triển kinh tế đất nước

Biểu diễn các nghi thức lễ mang tính nghệ thuật và biểu tượng cao.

Kết nối mối ân tình giữa con người với thiên nhiên

Gìn giữ tài sản vô giá lưu truyền về sau

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ý nghĩa hội Gióng:

- Biểu diễn các nghi thức lễ mang tính nghệ thuật và biểu tượng cao.

- Dịp để người Việt Nam cảm nhận mối quan hệ nhiều chiều.

- Gìn giữ tài sản vô giá lưu truyền về sau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lễ hội Gióng còn có tên gọi khác là gì?

Xem đáp án » 17/05/2022 38

Câu 2:

Thời gian chuẩn bị cho Hội Gióng kéo dài bao lâu?

Xem đáp án » 17/05/2022 33

Câu 3:

Câu ngạn ngữ “Nắng ông Từa, mưa ông Gióng” được hiểu là gì?

Xem đáp án » 17/05/2022 30

Câu 4:

Văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4 trình bày về lễ hội gì của dân tộc ta?

Xem đáp án » 17/05/2022 29

Câu 5:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4, mẹ của Gióng được thờ ở đâu?

Đền Mẫu

Đền Thượng

Xem đáp án » 17/05/2022 22

Câu 6:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4, oại hình chủ yếu của hát thờ là hát dân ca, đúng hay sai?

Xem đáp án » 17/05/2022 20

Bình luận


Bình luận