Câu hỏi:

17/05/2022 22

Có mấy cách để bắt đầu vào bài nói?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Có hai cách vào bài nói:

- Cách 1: vào bài trực tiếp

- Cách 2: vào bài gián tiếp

=>Cách vào bài gián tiếp sẽ hấp dẫn hơn.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi trình bày xong, em cần rút kinh nghiệm những gì?

Xem đáp án » 17/05/2022 32

Câu 2:

Khi kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích, bài nói bao gồm mấy phần?

Xem đáp án » 17/05/2022 31

Câu 3:

Kể lại một truyện truyền thuyết được hiểu là:

Xem đáp án » 17/05/2022 24

Câu 4:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi kể lại một truyền thuyết, em không cần bám sát các sự kiện chính của truyện.”

Xem đáp án » 17/05/2022 24

Câu 5:

Em hãy sắp xếp các bước dưới đây theo đúng quy trình kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích:

Tìm ý và lập dàn ý

Kiểm tra và chỉnh sửa

Nói và nghe

Chuẩn bị

Xem đáp án » 17/05/2022 23

Câu 6:

Trong phần kết thúc bài nói kể lại truyện truyền thuyết Thánh Gióng, chúng ta nên nói gì?

Xem đáp án » 17/05/2022 22

Bình luận


Bình luận