Câu hỏi:

17/05/2022 23

Trong phần kết thúc bài nói kể lại truyện truyền thuyết Thánh Gióng, chúng ta nên nói gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Với phần kết thúc, em có thể nêu cảm nghĩ về truyện hoặc nhân vật chính trong truyện.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích, bài nói bao gồm mấy phần?

Xem đáp án » 17/05/2022 37

Câu 2:

Khi trình bày xong, em cần rút kinh nghiệm những gì?

Xem đáp án » 17/05/2022 35

Câu 3:

Em hãy sắp xếp các bước dưới đây theo đúng quy trình kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích:

Tìm ý và lập dàn ý

Kiểm tra và chỉnh sửa

Nói và nghe

Chuẩn bị

Xem đáp án » 17/05/2022 28

Câu 4:

Kể lại một truyện truyền thuyết được hiểu là:

Xem đáp án » 17/05/2022 24

Câu 5:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi kể lại một truyền thuyết, em không cần bám sát các sự kiện chính của truyện.”

Xem đáp án » 17/05/2022 24

Câu 6:

Có mấy cách để bắt đầu vào bài nói?

Xem đáp án » 17/05/2022 22

Bình luận


Bình luận