Câu hỏi:

17/05/2022 30

Ấn Độ Dương nằm ở phía nam của châu lục nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ấn Độ Dương tiếp giáp với:

- Châu Á ở phía Bắc

- Châu Phi ở phía Tây

- Châu Đại Dương ở phía Đông

- Châu Nam Cực ở phía Nam.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đại dương có diện tích lớn nhất thế giới là:

Xem đáp án » 17/05/2022 73

Câu 2:

Trên thế giới có bao nhiêu đại dương?

Xem đáp án » 17/05/2022 63

Câu 3:

Thái Bình Dương” là tên gọi được đặt bởi nhà thám hiểm:

Xem đáp án » 17/05/2022 53

Câu 4:

Đại dương thế giới:

Là lớp nước liên tục

Bao phủ hơn 70% diện tích về mặt Trái Đất

Bao phủ hơn 70% diện tích bề mặt lục địa

Gồm 3 đại dương lớn

Gồm Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Xem đáp án » 17/05/2022 46

Câu 5:

Tìm 3 lỗi sai trong đoạn văn sau:

Đại dương thế giới là lớp nước liên tục, bao phủ hơn 90% diện tích bề mặt Trái Đất bao gồm 3 đại dương lớn: Thái Bình Dương, Tây Đại Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Xem đáp án » 17/05/2022 39

Câu 6:

Đại dương nào nằm gần với cực Bắc?

Xem đáp án » 17/05/2022 37

Câu 7:

Đại dương nào không tiếp giáp với châu Mỹ?

Xem đáp án » 17/05/2022 36

Bình luận


Bình luận