Câu hỏi:

17/05/2022 11

Nối các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp:

Thái Bình Dương178,7 triệu km2

Đại Tây Dương91,6 triệu km2

Ấn Độ Dương76,2 triệu km2

Bắc Băng Dương14,8 triệu km2

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Thái Bình Dương: 178,7triệu km2 

- Đại Tây Dương: 91,6 triệu km2

- Ấn Độ Dương: 76,2 triệu km2

- Bắc Băng Dương: 14,8 triệu km2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đại dương có diện tích lớn nhất thế giới là:

Xem đáp án » 17/05/2022 55

Câu 2:

Trên thế giới có bao nhiêu đại dương?

Xem đáp án » 17/05/2022 54

Câu 3:

Thái Bình Dương” là tên gọi được đặt bởi nhà thám hiểm:

Xem đáp án » 17/05/2022 37

Câu 4:

Tìm 3 lỗi sai trong đoạn văn sau:

Đại dương thế giới là lớp nước liên tục, bao phủ hơn 90% diện tích bề mặt Trái Đất bao gồm 3 đại dương lớn: Thái Bình Dương, Tây Đại Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Xem đáp án » 17/05/2022 28

Câu 5:

Đại dương nào nằm gần với cực Bắc?

Xem đáp án » 17/05/2022 25

Câu 6:

Ấn Độ Dương nằm ở phía nam của châu lục nào?

Xem đáp án » 17/05/2022 22

Câu 7:

Đại dương nào không tiếp giáp với châu Mỹ?

Xem đáp án » 17/05/2022 20

Bình luận


Bình luận