Câu hỏi:

17/05/2022 18

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cho nhận định: “Thái Bình Dương là đại dương sâu và rộng nhất thế giới”. Đúng hay sai?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Thái Bình Dương có diện tích là 178,7 triệu km2 (chiếm 49,5%) diện tích đại dương thế giới.

Đây là đại dương có diện tích lớn nhất thế giới.

- Thái Bình Dương có độ sâu trung bình là: 4280m, độ sâu tối đa lên tới 10911m. Là độ sâu lớn nhất thế giới.

Đáp án: Đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đại dương có diện tích lớn nhất thế giới là:

Xem đáp án » 17/05/2022 55

Câu 2:

Trên thế giới có bao nhiêu đại dương?

Xem đáp án » 17/05/2022 54

Câu 3:

Thái Bình Dương” là tên gọi được đặt bởi nhà thám hiểm:

Xem đáp án » 17/05/2022 37

Câu 4:

Tìm 3 lỗi sai trong đoạn văn sau:

Đại dương thế giới là lớp nước liên tục, bao phủ hơn 90% diện tích bề mặt Trái Đất bao gồm 3 đại dương lớn: Thái Bình Dương, Tây Đại Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Xem đáp án » 17/05/2022 27

Câu 5:

Đại dương nào nằm gần với cực Bắc?

Xem đáp án » 17/05/2022 25

Câu 6:

Ấn Độ Dương nằm ở phía nam của châu lục nào?

Xem đáp án » 17/05/2022 22

Câu 7:

Đại dương nào không tiếp giáp với châu Mỹ?

Xem đáp án » 17/05/2022 20

Bình luận


Bình luận