Câu hỏi:

17/05/2022 37

Tính chu vi và diện tích hình dưới đây, biết: AB = 12cm; BC = 12cm; CD = 15cm; AE = 14cm và AH = 10cm
Tính chu vi và diện tích hình dưới đây, biết: AB = 12cm; BC = 12cm; CD = 15cm; AE = 14cm và AH = 10cm (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Cạnh ED = BC = 12cm
Chu vi hình bên là:
AB + BC + CD + DE + AE = 12 + 12 + 15 + 12 + 14 = 65 (cm)
Diện tích tam giác ABC là:
10 × 15 : 2 = 75 (cm2)
Diện tích hình chữ nhật BEDC là:
15 × 12 = 180 (cm2)
Diện tích hình bên là:
180 + 75 = 255 (cm2)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

  Một hình tam giác có trung bình cộng của độ dài đáy và chiều cao là 48cm, chiều cao bằng 35 độ dài đáy. Tính diện tích của hình tam giác đó.

Xem đáp án » 17/05/2022 104

Câu 2:

Một tam giác có số đường cao là:

Xem đáp án » 17/05/2022 61

Câu 3:

Cho tam giác ABC có cạnh đáy BC = 30cm, chiều cao AH=13BC . Tính diện tích tam giác ABC.

Xem đáp án » 17/05/2022 38

Câu 4:

Hình bên có AB = 2,6dm; AD = 1,6dm. Diện tích tam giác MDC là:. Hình bên có AB = 2,6dm; AD = 1,6dm. Diện tích tam giác MDC là: (ảnh 1)

Xem đáp án » 17/05/2022 37

Câu 5:

Tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; AC = 8cm và BC = 10cm. Đường cao AH dài là:
Tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; AC = 8cm và BC = 10cm. Đường cao AH dài là: (ảnh 1)

Xem đáp án » 17/05/2022 27

Câu 6:

Một hình tam giác có diện tích là 51dm2 và có độ dài đáy là 12dm. Tính chiều cao của hình tam giác đó.

Xem đáp án » 17/05/2022 25

Bình luận


Bình luận