Câu hỏi:

17/05/2022 19

Tiếp tục thực hành các thao tác với chuột bằng phần mềm Basic Mouse Skill để ghi được số điểm cao nhất. Nếu em chưa thành thạo thao tác ở mức luyện tập nào đó, hãy nhấn phím N để chuyển tới luyện tập riêng với mức đó.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bước 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng

Tiếp tục thực hành các thao tác với chuột bằng phần mềm Basic Mouse Skill để ghi được số điểm cao nhất. Nếu em chưa thành thạo thao tác ở mức luyện tập nào đó, hãy nhấn phím N để chuyển tới luyện tập riêng với mức đó. (ảnh 1)

 trên màn hình nền để khởi động phần mềm luyện tập chuột Basic Mouse Skill.

Bước 2: Khi màn hình phần mềm hiện ra, nhấn phím bất kì trên bàn phím hoặc nháy chuột để bắt đầu

Bước 3: Trên màn hình sẽ xuất hiện một hình vuông, nhiệm vụ của em là di chuyển con trỏ chuột đến vị trí hình vuông đó và thực hiện thao tác với chuột.

Tiếp tục thực hành các thao tác với chuột bằng phần mềm Basic Mouse Skill để ghi được số điểm cao nhất. Nếu em chưa thành thạo thao tác ở mức luyện tập nào đó, hãy nhấn phím N để chuyển tới luyện tập riêng với mức đó. (ảnh 2)

Luyện tập theo 5 mức:

Mức 1: Luyện thao tác di chuyển chuột.

Tiếp tục thực hành các thao tác với chuột bằng phần mềm Basic Mouse Skill để ghi được số điểm cao nhất. Nếu em chưa thành thạo thao tác ở mức luyện tập nào đó, hãy nhấn phím N để chuyển tới luyện tập riêng với mức đó. (ảnh 3)

Mức 2: Luyện thao tác nháy chuột.

Tiếp tục thực hành các thao tác với chuột bằng phần mềm Basic Mouse Skill để ghi được số điểm cao nhất. Nếu em chưa thành thạo thao tác ở mức luyện tập nào đó, hãy nhấn phím N để chuyển tới luyện tập riêng với mức đó. (ảnh 4)

Mức 3: Luyện thao tác nháy đúp chuột.

Tiếp tục thực hành các thao tác với chuột bằng phần mềm Basic Mouse Skill để ghi được số điểm cao nhất. Nếu em chưa thành thạo thao tác ở mức luyện tập nào đó, hãy nhấn phím N để chuyển tới luyện tập riêng với mức đó. (ảnh 5)

Mức 4: Luyện thao tác nháy nút phải chuột.

Tiếp tục thực hành các thao tác với chuột bằng phần mềm Basic Mouse Skill để ghi được số điểm cao nhất. Nếu em chưa thành thạo thao tác ở mức luyện tập nào đó, hãy nhấn phím N để chuyển tới luyện tập riêng với mức đó. (ảnh 6)

Mức 5: Luyện thao tác kéo thả chuột.

Tiếp tục thực hành các thao tác với chuột bằng phần mềm Basic Mouse Skill để ghi được số điểm cao nhất. Nếu em chưa thành thạo thao tác ở mức luyện tập nào đó, hãy nhấn phím N để chuyển tới luyện tập riêng với mức đó. (ảnh 7)

- Ở các mức 1,2,3,4 trên màn hình sẽ xuất hiện một hình vuông, các hình vuông sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên màn hình với kích thước ngày càng nhỏ. Kết thúc mỗi mức độ, em sẽ nhận được thông báo. Nhấn phím bất kì để chuyển sang mức độ tiếp theo.

- Ở mức độ 5 trên màn hình sẽ có một cửa sổ nhỏ và một biểu tượng. Nhiệm vụ của em là kéo thả biểu tượng vào trong cửa sổ đó.

Nhấn phím N để chuyển sang mức tiếp theo.

Nhấn phím F2 để luyện tập lại từ đầu.

Nhấn phím Q để kết thúc luyện tập.

Bước 4: Tổng kết: Khi kết thúc mức luyện tập phần mềm sẽ đưa ra tổng điểm của em.

Tiếp tục thực hành các thao tác với chuột bằng phần mềm Basic Mouse Skill để ghi được số điểm cao nhất. Nếu em chưa thành thạo thao tác ở mức luyện tập nào đó, hãy nhấn phím N để chuyển tới luyện tập riêng với mức đó. (ảnh 8)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy cho ví dụ về một tình huống mà em cần thao tác nháy nút phải chuột hoặc dùng nút cuộn chuột khi sử dụng máy tính.

Xem đáp án » 17/05/2022 25

Câu 2:

Hình nào sau đây minh họa cách cầm chuột đúng?

Hình nào sau đây minh họa cách cầm chuột đúng? (ảnh 1)

Xem đáp án » 17/05/2022 24

Câu 3:

Em cần sử dụng thao tác nháy đúp chuột trong những tình huống nào sau đây?

A. Khởi động một phần mềm trên màn hình nền.

B. Chọn lệnh New Folder trên dải lệnh Home của cửa sổ làm việc với tệp và thư mục để tạo thư mục mới.

C. Mở một thư mục trên máy tính.

Xem đáp án » 17/05/2022 21

Câu 4:

Em có thể luyện tập các thao tác với chuột bằng các phần mềm trò chơi khác với sự hướng dẫn của thầy giáo.

Xem đáp án » 17/05/2022 15

Bình luận


Bình luận