Câu hỏi:

17/05/2022 22

Em cần sử dụng thao tác nháy đúp chuột trong những tình huống nào sau đây?

A. Khởi động một phần mềm trên màn hình nền.

B. Chọn lệnh New Folder trên dải lệnh Home của cửa sổ làm việc với tệp và thư mục để tạo thư mục mới.

C. Mở một thư mục trên máy tính.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A, C

Thao tác nháy đúp chuột trái để mở nhanh hoặc thực hiện một chương trình hoặc mở một tệp hay thư mục.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình nào sau đây minh họa cách cầm chuột đúng?

Hình nào sau đây minh họa cách cầm chuột đúng? (ảnh 1)

Xem đáp án » 17/05/2022 26

Câu 2:

Hãy cho ví dụ về một tình huống mà em cần thao tác nháy nút phải chuột hoặc dùng nút cuộn chuột khi sử dụng máy tính.

Xem đáp án » 17/05/2022 26

Câu 3:

Tiếp tục thực hành các thao tác với chuột bằng phần mềm Basic Mouse Skill để ghi được số điểm cao nhất. Nếu em chưa thành thạo thao tác ở mức luyện tập nào đó, hãy nhấn phím N để chuyển tới luyện tập riêng với mức đó.

Xem đáp án » 17/05/2022 20

Câu 4:

Em có thể luyện tập các thao tác với chuột bằng các phần mềm trò chơi khác với sự hướng dẫn của thầy giáo.

Xem đáp án » 17/05/2022 16

Bình luận


Bình luận