Câu hỏi:

17/05/2022 21

Write a paragraph of about 70 words about your favourite film, using the information in 4 (Viết một đoạn văn khoảng 70 từ về bộ phim yêu thích của bạn, sử dụng thông tin trong 4)

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Skills 2 có đáp án !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

The film I like best is "3 idiots". It's a comedy with the acting of Aamir Khan, Kareena Kapoor and R. Madhavan. It's the story of 3 students. They are close friends and they are very talented. Rancho is the main character and he loves the daughter of his professor. The film is very hilarious and moving. It has a happy ending. The acting of the character is very natural and excellent. The music is interesting with a fun rhythm. It's really suitable for this film. The visuals are beautiful with a lot of beautiful sceneries. Critics say that it is one of the best film with moving and hilarious scenes. It also includes a meaningful message for the young. It has won a lot of precious prizes in India and in the world. I think that is one of the best films I have ever seen. It's a must-seen film for everybody.

Hướng dẫn dịch:

Bộ phim tôi yêu thích nhất là "3 chàng ngốc". Đó là một phim hài vói sự diễn xuất của Aamir Khan, Kareena Kapoor và R. Madhavan. Bộ phim nói về câu chuyện của 3 chàng sinh viên. Họ là những người bạn thân thiết và đều là người có tài. Rancho là nhân vật chính và cậu ấy yêu con gái của ngài giáo sư. Bộ phim rất hài hước và cảm động. Nó có một kết thúc có hậu. Diễn xuất của diễn viên rất tự nhiên và xuất sắc. Âm nhạc thú vị với giai điệu vui tươi. Âm nhạc rất phù hợp. Các khung cảnh rất đẹp và có nhiều cảnh đẹp. Các nhà phê bình cho rằng đây là một trong những bộ phim hay nhất bao gồm cá các tình huống hài hước và cảm động. Nó cũng chứa đựng một thông điệp ý nghĩa cho giới trẻ. Nó giành được rất nhiều giải thưởng cao quý ở Ấn Độ và trên toàn thế giới. Tôi cho rằng đây là một trong những bộ phim hay nhất mà tôi từng được xem. Đó là bộ phim mà tất cả mọi người phải xem.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Listen to the conversation again. Choose the best answer to each question below (Nghe lại đoạn hội thoại. Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây)

Xem đáp án » 17/05/2022 24

Câu 2:

 Mark and Hoa are talking about the film “Naughty Twins”. Listen to their conversation. Who stars in the film? (Mark và Hoa đang nói về bộ phim "Cặp song sinh nghịch ngợm". Lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Ai đóng vai chính trong phim?)

Xem đáp án » 17/05/2022 21

Câu 3:

Work in pairs. Discuss the following questions (Làm việc theo cặp. Thảo luận những câu hỏi sau)

What do you like/ dislike about a comedy?

Xem đáp án » 17/05/2022 20

Câu 4:

Make notes about one of your favourite films (Ghi chú về một trong những bộ phim yêu thích của bạn)
 
Make notes about one of your favourite films (Ghi chú về một trong những bộ phim yêu thích của bạn) (ảnh 1)

Xem đáp án » 17/05/2022 18

Bình luận


Bình luận