Câu hỏi:

18/05/2022 39

Match the types of film in column A with their descriptions in column B (Ghép các loại phim trong cột A với mô tả của chúng trong cột B)

Match the types of film in column A with their descriptions in column B (Ghép các loại phim trong cột A  (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. d

2. a

3. e

4. c

5. b

Hướng dẫn dịch:

1. phim khoa học viễn tưởng – thể loại phim này là về cuộc sống tương lai, người máy, và du hành không gian

2. phim hài - thể loại phim này làm bạn cười

3. phim kinh dị - đây là một thể loại phim đáng sợ

4. phim tài liệu - thể loại phim này cho bạn thông tin hữu ích về động vật, khoa học và công nghệ

5. phim giả tưởng - loại phim này có các sự kiện siêu nhiên

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Match the sentences or sentence halves in columns A and B (Nối các câu hoặc nửa câu trong cột A và B)

Match the sentences or sentence halves in columns A and B (Nối các câu hoặc nửa câu trong cột A và B) (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 29

Bình luận


Bình luận