Câu hỏi:

18/05/2022 35

Thời gian nào trong năm là thích hợp nhất để trồng rừng? Quy trình trồng rừng được thực hiện như thế nào? Sau khi trồng, cần phải chăm sóc và bảo vệ như thế nào để cây rừng sinh trưởng, phát triển tốt?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Thời gian thích hợp nhất để trồng rừng là:

+ Miền Bắc: mùa xuân và mùa thu

+ Miền Trung và miền Nam: mùa mưa

- Quy trình trồng rừng phân làm 2 trường hợp: trồng bằng cây con có bầu và trồng rừng bằng cây con rễ trần.

- Để cây rừng sinh trưởng, phát triển tốt, cần chăm sóc và bảo vệ rừng:

+ Chăm sóc định kì 1 – 2 lần mỗi năm: làm hàng rào bảo vệ, phát quang và làm cỏ dại, tỉa và dặm cây, xới đất và vun gốc, bón phân cho cây.

+ Khai thác đồng bộ nhiều biện pháp như: trồng mới, chăm sóc thường xuyên, phòng chống cháy rừng, tuyên truyền bảo vệ rừng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát Hình 8.1 và xác định các bước theo quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu phù hợp với từng nội dung theo mẫu bảng dưới đây

Quan sát Hình 8.1 và xác định các bước theo quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu phù hợp với từng nội dung theo mẫu bảng dưới đây (ảnh 1)

Quan sát Hình 8.1 và xác định các bước theo quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu phù hợp với từng nội dung theo mẫu bảng dưới đây (ảnh 2)

 

Xem đáp án » 18/05/2022 47

Câu 2:

Quan sát Hình 8.4 và nêu các công việc chăm sóc cây rừng phù hợp với từng ảnh trong hình.

Quan sát Hình 8.4 và nêu các công việc chăm sóc cây rừng phù hợp với từng ảnh trong hình (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 33

Câu 3:

Hãy sắp xếp các ảnh trong Hình 8.2 theo thứ tự các bước trong quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần.

Hãy sắp xếp các ảnh trong Hình 8.2 theo thứ tự các bước trong quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 32

Câu 4:

Sử dụng internet, sách, báo, … để tìm hiểu về các loại cây thường được dùng để trồng rừng

Xem đáp án » 18/05/2022 32

Câu 5:

Sử dụng các cụm từ gợi ý sau đây để điền vào từng bước thích hợp trong Hình 8.2: đặt cây vào hố, đào hố trồng cây, nén đất, vun gốc, lấp đất kín gốc cây.

Sử dụng các cụm từ gợi ý sau đây để điền vào từng bước thích hợp trong Hình 8.2: đặt cây vào hố, đào hố trồng cây, nén đất, vun gốc, lấp đất kín gốc cây (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 31

Câu 6:

Viết một đoạn văn ngắn, một câu chuyện hoặc vẽ một bức tranh thể hiện tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng và tuyên truyền, vận động mọi người cùng chung tay bảo vệ rừng.

Xem đáp án » 18/05/2022 27

Bình luận


Bình luận