Câu hỏi:

18/05/2022 38

Đọc nội dung mục IV kết hợp quan sát Hình 10.4, nêu ý nghĩa và biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi cái sinh sản.

Đọc nội dung mục IV kết hợp quan sát Hình 10.4, nêu ý nghĩa và biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi cái sinh sản (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Ý nghĩa của việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi cái sinh sản: ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đàn con.

- Biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi cái sinh sản:

+ Lưu ý đến nhu cầu dinh dưỡng khác nhau ở từng giai đoạn.

+ Lưu ý chế độ chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp cho từng giai đoạn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát Hình 10.2 và cho biết việc làm ở mỗi hình có tác dụng gì.

Quan sát Hình 10.2 và cho biết việc làm ở mỗi hình có tác dụng gì (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 51

Câu 2:

Vật nuôi non và vật nuôi trưởng thành có đặc điểm gì khác nhau? Thức ăn và cách chăm sóc vật nuôi non khác với vật nuôi trưởng thành như thế nào?

Xem đáp án » 18/05/2022 48

Câu 3:

Muốn vật nuôi khỏe mạnh, lớn nhanh, ít bệnh thì cần nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi như thế nào? Biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non, vật nuôi đực giống và vật nuôi cái sinh sản được thực hiện như thế nào?

Xem đáp án » 18/05/2022 44

Câu 4:

So sánh biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non, vật nuôi đực giống và vật nuôi cái sinh sản.

Xem đáp án » 18/05/2022 43

Câu 5:

Nếu cho vật nuôi ăn thừa hoặc thiếu chất dinh dưỡng thì sẽ xảy ra hiện tượng gì?

Xem đáp án » 18/05/2022 36

Câu 6:

Quan sát Hình 10.1 và cho biết nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi bao gồm những công việc gì.

Quan sát Hình 10.1 và cho biết nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi bao gồm những công việc gì (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 35

Bình luận


Bình luận