Câu hỏi:

18/05/2022 9

Chia sẻ những điều em đã hứa với người khác. Khi đó em đã thực hiện lời hứa của mình như thế nào? Em cảm thấy như thế nào khi thực hiện hoặc không thực hiện lời hứa?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Em đã từng hứa với mẹ rằng sau mỗi giờ học, em sẽ dành thời gian và giúp đỡ mẹ dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, do mải mê xem bộ phim hoạt hình yêu thích nên em đã không giữ được lời hứa với mẹ. Khi đó mẹ rất buồn và thất vọng về em. Em cảm thấy bản thân thật vô trách nhiệm vì không thực hiện được lời hứa và đã để mẹ buồn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sưu tầm một số câu chuyện về tấm gương biết giữ lời hứa.

Sưu tầm một số câu chuyện về tấm gương biết giữ lời hứa. (ảnh 1)Sưu tầm một số câu chuyện về tấm gương biết giữ lời hứa. (ảnh 2)

Xem đáp án » 18/05/2022 28

Câu 2:

Chia sẻ trải nghiệm

- Đã có ai hứa với em điều gì chưa?

- Người đó có thực hiện lời hứa với em không?

- Khi đó em cảm thấy như thế nào?

Xem đáp án » 18/05/2022 25

Câu 3:

Tìm hiểu biểu hiện của việc giữ lời hứa.

a. Kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi sau:

Tìm hiểu biểu hiện của việc giữ lời hứa. (ảnh 1)Tìm hiểu biểu hiện của việc giữ lời hứa. (ảnh 2)Tìm hiểu biểu hiện của việc giữ lời hứa. (ảnh 3)

- Cậu bé được giao nhiệm vụ gì?

- Vì sao muộn rồi mà cậu bé chưa về?

- Việc làm của cậu bé thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 18/05/2022 22

Câu 4:

Tìm hiểu sự cần thiết phải giữ lời hứa.

Đọc các trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi:

Tìm hiểu sự cần thiết phải giữ lời hứa. Đọc các trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi (ảnh 1)

- Em có nhận xét gì về việc thực hiện lời hứa của Ly và Huy?

- Theo em, vì sao phải giữ lời hứa?

Xem đáp án » 18/05/2022 18

Câu 5:

Nhận xét về việc giữ lời hứa của các bạn trong mỗi bức tranh dưới đây.

Nhận xét về việc giữ lời hứa của các bạn trong mỗi bức tranh dưới đây. (ảnh 1)Nhận xét về việc giữ lời hứa của các bạn trong mỗi bức tranh dưới đây. (ảnh 2)

Xem đáp án » 18/05/2022 18

Câu 6:

Xử lí tình huống.

Xử lí tình huống. (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 17

Câu 7:

Thực hiện giữ lời hứa trong cuộc sống hàng ngày.

Xem đáp án » 18/05/2022 17

Bình luận


Bình luận