Câu hỏi:

18/05/2022 20

Thực hiện giữ lời hứa trong cuộc sống hàng ngày.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để thực hiện việc giữ lời hứa hàng ngày trong cuộc sống, chúng ta nên:

+ Chỉ hứa khi mình chắc chắn làm được.

+ Luôn đúng hẹn.

+ Có trách nhiệm với lời mình hứa.

+ Biết xin lỗi và sửa sai khi chưa thực hiện được lời hứa.

Thực hiện giữ lời hứa trong cuộc sống hàng ngày. (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sưu tầm một số câu chuyện về tấm gương biết giữ lời hứa.

Sưu tầm một số câu chuyện về tấm gương biết giữ lời hứa. (ảnh 1)Sưu tầm một số câu chuyện về tấm gương biết giữ lời hứa. (ảnh 2)

Xem đáp án » 18/05/2022 31

Câu 2:

Chia sẻ trải nghiệm

- Đã có ai hứa với em điều gì chưa?

- Người đó có thực hiện lời hứa với em không?

- Khi đó em cảm thấy như thế nào?

Xem đáp án » 18/05/2022 28

Câu 3:

Tìm hiểu biểu hiện của việc giữ lời hứa.

a. Kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi sau:

Tìm hiểu biểu hiện của việc giữ lời hứa. (ảnh 1)Tìm hiểu biểu hiện của việc giữ lời hứa. (ảnh 2)Tìm hiểu biểu hiện của việc giữ lời hứa. (ảnh 3)

- Cậu bé được giao nhiệm vụ gì?

- Vì sao muộn rồi mà cậu bé chưa về?

- Việc làm của cậu bé thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 18/05/2022 25

Câu 4:

Tìm hiểu sự cần thiết phải giữ lời hứa.

Đọc các trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi:

Tìm hiểu sự cần thiết phải giữ lời hứa. Đọc các trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi (ảnh 1)

- Em có nhận xét gì về việc thực hiện lời hứa của Ly và Huy?

- Theo em, vì sao phải giữ lời hứa?

Xem đáp án » 18/05/2022 21

Câu 5:

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: - Việc làm của các bạn trong tranh (ảnh 1)Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: - Việc làm của các bạn trong tranh (ảnh 2)Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: - Việc làm của các bạn trong tranh (ảnh 3)

- Việc làm của các bạn trong tranh thể hiện điều gì?

- Hãy nêu những biểu hiện của việc giữ lời hứa.

Xem đáp án » 18/05/2022 20

Câu 6:

Nhận xét về việc giữ lời hứa của các bạn trong mỗi bức tranh dưới đây.

Nhận xét về việc giữ lời hứa của các bạn trong mỗi bức tranh dưới đây. (ảnh 1)Nhận xét về việc giữ lời hứa của các bạn trong mỗi bức tranh dưới đây. (ảnh 2)

Xem đáp án » 18/05/2022 19

Bình luận


Bình luận