Câu hỏi:

18/05/2022 40

Tìm hiểu những việc cần làm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quan sát sơ đồ sau và trả lời câu hỏi:

Tìm hiểu những việc cần làm để hoàn thành tốt nhiệm vụ. (ảnh 1)
- Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, em cần làm gì?

- Hãy kể về một nhiệm vụ em đã hoàn thành tốt. Em đã thực hiện nhiệm vụ đó theo những bước nào ở sơ đồ trên?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, em cần làm theo những bước sau:

Bước 1

Xác định nhiệm vụ.

 

Bước 2

Xây dựng kế hoạch thực hiện:  Liệt kê các công việc cần thực hiện, xác định cách thức thực hiện, xác định thời gian thực hiện.

Bước 3

Thực hiện công việc theo kế hoach.

Bước 4

Đánh giá kết quả.

 

-  Một nhiệm vụ mà em đã hoàn thành tốt: Dọn dẹp nhà cửa.

Em đã thực hiện nhiệm vụ theo các bước:

+ Xác định nhiệm vụ: dọn dẹp nhà cửa.

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện:

    - Liệt kê các công việc cần thực hiện: quét nhà, lau nhà, rửa cốc chén, lau đồ bụi bặm…

    - Xác định thời gian thực hiện: 20 phút.

+ Thực hiện công việc theo kế hoach.

+ Đánh giá kết quả: Tốt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm hiểu vì sao phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ.

Đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi:

Tìm hiểu vì sao phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Đọc trường hợp sau  (ảnh 1)

- Vì sao Hân trở nên mạnh dạn, tự tin và tiến bộ trong học tập?

- Theo em, tích cực hoàn thành nhiệm vụ sẽ mang lại điều gì?

- Nếu không tích cực hoàn thành nhiệm vụ, điều gì sẽ xảy ra?

Xem đáp án » 18/05/2022 44

Câu 2:

- Chơi trò chơi “Kể các nhiệm vụ của em”.

- Em đã thực hiện nhiệm vụ đó như thế nào?
Chơi trò chơi “Kể các nhiệm vụ của em”. - Em đã thực hiện nhiệm vụ đó như thế nào (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 41

Câu 3:

Nhận xét bạn nào tích cực, bạn nào chưa tích cực hoàn thành nhiệm vụ và giải thích vì sao.
Nhận xét bạn nào tích cực, bạn nào chưa tích cực hoàn thành nhiệm vụ (ảnh 1)Nhận xét bạn nào tích cực, bạn nào chưa tích cực hoàn thành nhiệm vụ (ảnh 2)Nhận xét bạn nào tích cực, bạn nào chưa tích cực hoàn thành nhiệm vụ (ảnh 3)

Xem đáp án » 18/05/2022 38

Câu 4:

Tìm hiểu biểu hiện của việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ.

Đọc truyện sau và trả lời câu hỏi:

Tìm hiểu biểu hiện của việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ. (ảnh 1)Tìm hiểu biểu hiện của việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ. (ảnh 2)Tìm hiểu biểu hiện của việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ. (ảnh 3)

- Những chi tiết nào trong chuyện thể hiện việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ?

- Em còn biết những biểu hiện nào khác của việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ?

Xem đáp án » 18/05/2022 37

Câu 5:

Em hãy xác định một nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đó theo gợi ý dưới dây:

Em hãy xác định một nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ  (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 36

Câu 6:

Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao? (ảnh 1)Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao? (ảnh 2)

Xem đáp án » 18/05/2022 34

Bình luận


Bình luận