Câu hỏi:

18/05/2022 128

Em hãy xác định một nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đó theo gợi ý dưới đây:

Em hãy xác định một nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ  (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tên

nhiệm vụ

Công việc

cần thực hiện

Cách

thực hiện

Thời gian

thực hiện

Kết quả

Sưu tầm tranh ảnh và các thông tin về các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của nước ta

Sưu tầm

tranh ảnh

Tìm kiếm trên sách báo, mạng internet.

1 ngày

Hoàn thành

Tìm kiếm

thông tin

1 ngày

Hoàn thành

Em hãy xác định một nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ (ảnh 1)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm hiểu những việc cần làm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quan sát sơ đồ sau và trả lời câu hỏi:

Tìm hiểu những việc cần làm để hoàn thành tốt nhiệm vụ. (ảnh 1)
- Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, em cần làm gì?

- Hãy kể về một nhiệm vụ em đã hoàn thành tốt. Em đã thực hiện nhiệm vụ đó theo những bước nào ở sơ đồ trên?

Xem đáp án » 18/05/2022 821

Câu 2:

Tìm hiểu vì sao phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ.

Đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi:

Tìm hiểu vì sao phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Đọc trường hợp sau  (ảnh 1)

- Vì sao Hân trở nên mạnh dạn, tự tin và tiến bộ trong học tập?

- Theo em, tích cực hoàn thành nhiệm vụ sẽ mang lại điều gì?

- Nếu không tích cực hoàn thành nhiệm vụ, điều gì sẽ xảy ra?

Xem đáp án » 18/05/2022 786

Câu 3:

- Chơi trò chơi “Kể các nhiệm vụ của em”.

- Em đã thực hiện nhiệm vụ đó như thế nào?
Chơi trò chơi “Kể các nhiệm vụ của em”. - Em đã thực hiện nhiệm vụ đó như thế nào (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 331

Câu 4:

Nhận xét bạn nào tích cực, bạn nào chưa tích cực hoàn thành nhiệm vụ và giải thích vì sao.
Nhận xét bạn nào tích cực, bạn nào chưa tích cực hoàn thành nhiệm vụ (ảnh 1)Nhận xét bạn nào tích cực, bạn nào chưa tích cực hoàn thành nhiệm vụ (ảnh 2)Nhận xét bạn nào tích cực, bạn nào chưa tích cực hoàn thành nhiệm vụ (ảnh 3)

Xem đáp án » 18/05/2022 296

Câu 5:

Hãy chia sẻ những việc em đã tích cực hoàn thành hoặc chưa tích cực hoàn thành ở nhà và ở trường. Khi đó, em cảm thấy thế nào?

Hãy chia sẻ những việc em đã tích cực hoàn thành hoặc chưa tích cực hoàn thành (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 290

Câu 6:

Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao? (ảnh 1)Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao? (ảnh 2)

Xem đáp án » 18/05/2022 258

Câu 7:

Xử lí tình huống.
Xử lí tình huống. (ảnh 1)Xử lí tình huống. (ảnh 2)

Xem đáp án » 18/05/2022 222

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK