Câu hỏi:

18/05/2022 24

Tìm hiểu biểu hiện bất hòa với bạn bè.

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Tìm hiểu biểu hiện bất hòa với bạn bè. Quan sát tranh và (ảnh 1)Tìm hiểu biểu hiện bất hòa với bạn bè. Quan sát tranh và (ảnh 2)

- Hãy nêu những biểu hiện bất hòa trong các bức tranh trên.

- Ngoài ra, em còn biết những biểu hiện bất hòa nào khác?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Những biểu hiện bất hòa trong các bức tranh trên là:

+ Xảy ra bất đồng nên gây tranh cãi.

+ Tẩy chay, không chơi cùng bạn Hoa.

+ Áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.

+ Nói xấu sau lưng nhau.

+ Đổ lỗi cho nhau vì không biết ai làm gãy thước kẻ của bạn.

- Ngoài ra, em còn biết những biểu hiện bất hòa khác là:

+ Cùng tranh giành một đồ vật xem ai là người lấy được nó trước.

+ Luôn cho rằng mình đúng và phản đối ý kiến của người khác.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm hiểu cách xử lí bất hòa với bạn bè.

Quan sát tranh và nêu cách xử lí bất hòa với bạn bè.

Tìm hiểu cách xử lí bất hòa với bạn bè. Quan sát tranh và nêu cách (ảnh 1)Tìm hiểu cách xử lí bất hòa với bạn bè. Quan sát tranh và nêu cách (ảnh 2)

-Em còn cách xử lí nào khác khi bất hòa với bạn bè?

Xem đáp án » 18/05/2022 36

Câu 2:

Em hãy tư vấn cho các bạn hàng xóm, bạn ở lớp cách xử lí nếu các bạn đang có bất hòa.

Xem đáp án » 18/05/2022 35

Câu 3:

Xử lí tình huống.

Xử lí tình huống. (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 32

Câu 4:

Nhận xét các ý kiến dưới đây:

Nhận xét các ý kiến dưới đây: (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 31

Câu 5:

Hãy chia sẽ những việc mà em đã làm để xử lí bất hòa với bạn bè.

Xem đáp án » 18/05/2022 31

Câu 6:

Giúp bạn bè xử lí bất hòa.

Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:

Giúp bạn bè xử lí bất hòa. Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi: (ảnh 1)

Khi thấy hai bạn bất hòa, Tuấn đã làm gì?

Xem đáp án » 18/05/2022 28

Bình luận


Bình luận