Câu hỏi:

18/05/2022 26

Em hãy tư vấn cho các bạn hàng xóm, bạn ở lớp cách xử lí nếu các bạn đang có bất hòa.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nếu các bạn hàng xóm, bạn ở lớp đang có bất hòa, em sẽ tư vấn cho các bạn thử áp dụng một số cách như bản thân mình đã xử lí khi bất hòa với bạn bè. Ví dụ: Xin lỗi nếu mình sai và xin được tha thứ, nhận lỗi và sửa sai khi bản thân mình có lỗi, nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè hoặc người lớn để làm lành với bạn…

Em hãy tư vấn cho các bạn hàng xóm, bạn ở lớp cách xử lí nếu các bạn (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm hiểu cách xử lí bất hòa với bạn bè.

Quan sát tranh và nêu cách xử lí bất hòa với bạn bè.

Tìm hiểu cách xử lí bất hòa với bạn bè. Quan sát tranh và nêu cách (ảnh 1)Tìm hiểu cách xử lí bất hòa với bạn bè. Quan sát tranh và nêu cách (ảnh 2)

-Em còn cách xử lí nào khác khi bất hòa với bạn bè?

Xem đáp án » 18/05/2022 34

Câu 2:

Hãy chia sẽ những việc mà em đã làm để xử lí bất hòa với bạn bè.

Xem đáp án » 18/05/2022 30

Câu 3:

Nhận xét các ý kiến dưới đây:

Nhận xét các ý kiến dưới đây: (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 28

Câu 4:

Xử lí tình huống.

Xử lí tình huống. (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 27

Câu 5:

Giúp bạn bè xử lí bất hòa.

Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:

Giúp bạn bè xử lí bất hòa. Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi: (ảnh 1)

Khi thấy hai bạn bất hòa, Tuấn đã làm gì?

Xem đáp án » 18/05/2022 23

Câu 6:

Em sẽ khuyên các bạn điều gì?

Em sẽ khuyên các bạn điều gì? (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 22

Bình luận


Bình luận