Câu hỏi:

18/05/2022 24

Think of a new festival that you would like to celebrate. Disucss the following points (Hãy nghĩ về một lễ hội mới mà bạn muốn ăn mừng. Thảo luận những điểm sau)

- Name of the festival (Tên lễ hội)

- Time and place of the festival (Thời gian và địa điểm của lễ hội)

- Festival activities (Các hoạt động ở lễ hội)

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Project có đáp án !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Name of the festival: Lipsticks festival

- Time and place of the festival: every August in France

- Festival activities: people loving lipsticks gather and exchange theirs

Hướng dẫn dịch:

- Tên lễ hội: Lễ hội son môi

- Thời gian và địa điểm tổ chức lễ hội: tháng Tám hằng năm tại Pháp

- Hoạt động lễ hội: những người yêu thích son môi tụ họp và trao đổi son của họ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bình luận


Bình luận