Câu hỏi:

19/05/2022 19

Vi sinh vật có phạm vi phân bố rộng hơn rất nhiều so với những nhóm sinh vật khác nhờ đặc điểm nào? Giải thích.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vi sinh vật có phạm vi phân bố rộng hơn rất nhiều so với những nhóm khác đó nhờ đặc điểm: Cấu tạo cơ thể đơn giản đồng thời tốc độ trao đổi chất nhanh, sinh trưởng và sinh sản nhanh nên vi sinh vật tạo được nhiều biến dị có độ đa dạng về mặt di truyền cao, thích nghi được với nhiều điều kiện môi trường.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đọc bảng 20, phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật. So với thực vật và động vật, vi sinh vật có thêm những kiểu dinh dưỡng nào?

Đọc bảng 20, phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật. So với thực vật và động vật, vi sinh vật có thêm những kiểu dinh dưỡng nào? (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/05/2022 32

Câu 2:

Giải thích vì sao vi sinh vật có tốc độ trao đổi chất nhanh, sinh trưởng, sinh sản nhanh hơn so với thực vật và động vật.

Xem đáp án » 19/05/2022 29

Câu 3:

Vi sinh vật là gì? Quan sát hình 20.1, kể tên các nhóm vi sinh vật.

Vi sinh vật là gì? Quan sát hình 20.1, kể tên các nhóm vi sinh vật. (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/05/2022 23

Câu 4:

Làm thế nào có thể phân loại được các vi sinh vật trong khi chúng ta không nhìn thấy chúng bằng mắt thường?

Xem đáp án » 19/05/2022 22

Câu 5:

Một loại vi khuẩn chỉ cần amino acid loại methionine làm chất dinh dưỡng hữu cơ và sống trong hang động không có ánh sáng. Cho biết kiểu dinh dưỡng của vi khuẩn này và giải thích?

Xem đáp án » 19/05/2022 21

Câu 6:

Quan sát cấu tạo thành tế bào vi khuẩn Gr- và vi khuẩn Gr+ ở hình 7.3, hãy giải thích vì sao hai loại vi khuẩn này lại bắt màu khác nhau khi nhuộm Gram.

Quan sát cấu tạo thành tế bào vi khuẩn Gr- và vi khuẩn Gr+ ở hình 7.3, hãy giải thích vì sao hai loại vi khuẩn này lại bắt màu khác nhau khi nhuộm Gram.  (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/05/2022 18

Bình luận


Bình luận