Câu hỏi:

19/05/2022 21

Một loại vi khuẩn chỉ cần amino acid loại methionine làm chất dinh dưỡng hữu cơ và sống trong hang động không có ánh sáng. Cho biết kiểu dinh dưỡng của vi khuẩn này và giải thích?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sống trong hang động nên không có ánh sáng và chỉ cần amino acid loại methionine làm chất dinh dưỡng hữu cơ → Vi khuẩn này sử dụng nguồn năng lượng và nguồn carbon đều là chất hữu cơ → Kiểu dinh dưỡng của vi khuẩn này là hóa dị dưỡng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đọc bảng 20, phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật. So với thực vật và động vật, vi sinh vật có thêm những kiểu dinh dưỡng nào?

Đọc bảng 20, phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật. So với thực vật và động vật, vi sinh vật có thêm những kiểu dinh dưỡng nào? (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/05/2022 29

Câu 2:

Giải thích vì sao vi sinh vật có tốc độ trao đổi chất nhanh, sinh trưởng, sinh sản nhanh hơn so với thực vật và động vật.

Xem đáp án » 19/05/2022 27

Câu 3:

Vi sinh vật là gì? Quan sát hình 20.1, kể tên các nhóm vi sinh vật.

Vi sinh vật là gì? Quan sát hình 20.1, kể tên các nhóm vi sinh vật. (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/05/2022 23

Câu 4:

Làm thế nào có thể phân loại được các vi sinh vật trong khi chúng ta không nhìn thấy chúng bằng mắt thường?

Xem đáp án » 19/05/2022 22

Câu 5:

Vi sinh vật có phạm vi phân bố rộng hơn rất nhiều so với những nhóm sinh vật khác nhờ đặc điểm nào? Giải thích.

Xem đáp án » 19/05/2022 18

Câu 6:

Quan sát cấu tạo thành tế bào vi khuẩn Gr- và vi khuẩn Gr+ ở hình 7.3, hãy giải thích vì sao hai loại vi khuẩn này lại bắt màu khác nhau khi nhuộm Gram.

Quan sát cấu tạo thành tế bào vi khuẩn Gr- và vi khuẩn Gr+ ở hình 7.3, hãy giải thích vì sao hai loại vi khuẩn này lại bắt màu khác nhau khi nhuộm Gram.  (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/05/2022 17

Bình luận


Bình luận