Câu hỏi:

19/05/2022 25

Quan sát hình 22.1, nêu một số ví dụ minh họa về vai trò của vi sinh vật đối với tự nhiên.

Quan sát hình 22.1, nêu một số ví dụ minh họa về vai trò của vi sinh vật đối với tự nhiên. (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Một số ví dụ minh họa về vai trò của vi sinh vật đối với tự nhiên:

Vai trò đối với tự nhiên

Ví dụ minh họa

- Phân giải các chất thải và xác vi sinh vật thành chất khoáng, đảm bảo vòng tuần hoàn vật chất trong tự nhiên, làm giàu chất dinh dưỡng cho đất.

- Các vi khuẩn phân giải xác động thực vật vừa giúp làm sạch môi trường tự nhiên vừa giúp cung cấp chất dinh dưỡng cho đất.

- Vi sinh vật tự dưỡng tạo ra O2 và chất dinh dưỡng cung cấp cho các sinh vật dị dưỡng.

- Vi khuẩn lam quang hợp tạo ra O2 cho khí quyển và làm nguồn thức ăn cho cá.

- Cộng sinh với nhiều loài sinh vật, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của các loài đó trong tự nhiên.

- Trong ruột mối có nhiều trùng roi cộng sinh, trùng roi tiết enzyme giúp mối có khả năng tiêu hóa cellulose để sinh trưởng và phát triển.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu một số ví dụ về ứng dụng của vi sinh vật trong đời sống.

Xem đáp án » 19/05/2022 40

Câu 2:

Việc ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn dựa trên những cơ sở khoa học nào?

Xem đáp án » 19/05/2022 34

Câu 3:

Vi sinh vật có vai trò rất quan trọng với con người và tự nhiên. Hãy kể một số ví dụ về vai trò của vi sinh vật trong đời sống hằng ngày.

Xem đáp án » 19/05/2022 31

Câu 4:

Một bạn học sinh nói: “Vi sinh vật có hại vì chúng gây bệnh cho con người, vì vậy cần kìm hãm và tiêu diệt chúng”. Em có đồng ý với ý kiến của bạn không? Giải thích.

Xem đáp án » 19/05/2022 31

Câu 5:

Công nghệ vi sinh vật được ứng dụng trong các lĩnh vực nào? Nêu một số ví dụ minh họa cho từng lĩnh vực.

Xem đáp án » 19/05/2022 31

Câu 6:

Nêu một số thành tựu hiện đại của công nghệ vi sinh vật.

Xem đáp án » 19/05/2022 31

Bình luận


Bình luận