Câu hỏi:

19/05/2022 12

Giải thích vì sao việc chuyển sang trồng đậu nành trên mảnh đất đã trồng khoai trước đó lại có tác dụng duy trì nitrogen trong đất.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong rễ cây đậu nành có sự cộng sinh giữa rễ cây và vi khuẩn Rhizobium. Trong mối quan hệ cộng sinh này, cây cung cấp sản phẩm quang hợp cho đời sống và hoạt động của vi khuẩn ngược lại vi khuẩn có vai trò cố định N2 tự do từ không khí thành NH3 vừa cung cấp cho cây vừa cung cấp cho đất. Như vậy, việc chuyển sang trồng đậu nành trên mảnh đất đã trồng khoai trước đó lại có tác dụng bổ sungg và duy trì nitrogen trong đất.


 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu một số ví dụ về ứng dụng của vi sinh vật trong đời sống.

Xem đáp án » 19/05/2022 36

Câu 2:

Vi sinh vật có vai trò rất quan trọng với con người và tự nhiên. Hãy kể một số ví dụ về vai trò của vi sinh vật trong đời sống hằng ngày.

Xem đáp án » 19/05/2022 29

Câu 3:

Việc ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn dựa trên những cơ sở khoa học nào?

Xem đáp án » 19/05/2022 29

Câu 4:

Công nghệ vi sinh vật được ứng dụng trong các lĩnh vực nào? Nêu một số ví dụ minh họa cho từng lĩnh vực.

Xem đáp án » 19/05/2022 28

Câu 5:

Một bạn học sinh nói: “Vi sinh vật có hại vì chúng gây bệnh cho con người, vì vậy cần kìm hãm và tiêu diệt chúng”. Em có đồng ý với ý kiến của bạn không? Giải thích.

Xem đáp án » 19/05/2022 26

Câu 6:

Nêu một số thành tựu hiện đại của công nghệ vi sinh vật.

Xem đáp án » 19/05/2022 23

Câu 7:

Việc ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất nước tương, nước mắm dựa trên cơ sở khoa học nào?

Xem đáp án » 19/05/2022 22

Bình luận


Bình luận