Câu hỏi:

19/05/2022 23

Virus là gì? Tại sao virus lại không được xem là một vật sống hoàn chỉnh?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Virus là thực thể chưa có cấu tạo tế bào, có kích thước vô cùng nhỏ bé, chỉ được nhân lên trong tế bào của sinh vật sống.

- Virus không có khả năng sinh sản cũng như các hoạt động chuyển hóa khi ở ngoài tế bào do chúng chưa có đầy đủ các thành phần cấu tạo của một tế bào. Vì vậy, virus không được xem là một vật sống hoàn chỉnh mà được coi là vật kí sinh bắt buộc trong tế bào.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát hình 24.2, thực hiện các yêu cầu sau: Phân biệt chu kì sinh tan với chu kì tiềm tan của thể thực khuẩn.

Quan sát hình 24.2, thực hiện các yêu cầu sau: Phân biệt chu kì sinh tan với chu kì tiềm tan của thể thực khuẩn. (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/05/2022 32

Câu 2:

Tất cả các loại virus đều có đặc điểm chung gì?

Xem đáp án » 19/05/2022 27

Câu 3:

Một dạng vật chất không có cấu tạo tế bào, vô cùng nhỏ bé làm khuynh đảo thế giới có tên là virus. Virus là gì và có cấu tạo như thế nào mà khiến cho con người đã, đang và sẽ liên tục phải đối phó với những dịch bệnh do chúng gây ra?

Xem đáp án » 19/05/2022 19

Câu 4:

Quan sát hình 24.2, thực hiện các yêu cầu sau: Mô tả các bước trong quá trình nhân lên của virus.

Quan sát hình 24.2, thực hiện các yêu cầu sau: Mô tả các bước trong quá trình nhân lên của virus. (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/05/2022 19

Câu 5:

Dựa trên quy trình nhân lên của virus, em hãy đề xuất cách ngăn cản virus xâm nhập vào tế bào.

Xem đáp án » 19/05/2022 19

Câu 6:

Nêu một số vật trung gian truyền bệnh virus ở người mà em biết.

Xem đáp án » 19/05/2022 18

Bình luận


Bình luận