Câu hỏi:

19/05/2022 14

Read the following passage and mark the letter a, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions 

 

Did you know that your small intestine is nearly six meters long? Or that there are about 60 muscles in your face, and you use 40 of them to frown but only 20 to smile? How about the fact that our bodies consist of 73 percent water, and that our hearts beat over 100,000 times each day? You really are amazing! 

 

The human body is a complex machine. From the day we are born, our bodies grow and change in response to our environment, diet, and habits. The body has many different organ systems and parts that work together to allow us to breathe, move, see, talk, and digest food all at the same time. Most of the time we are unaware of what is happening in our bodies, usually it is only when we get sick or feel pain that we notice. 

 

Many people do not take care of their complex machines. Bad habits like smoking, drinking too much alcohol, and eating junk food damage our bodies. Stress can also cause health problems. People who worry a lot or have busy jobs often don't get enough sleep, or don't eat properly. We also can damage our bodies when we play sports or get into accidents. Studies done by the Australian government show that most people get hurt because of an accidental slip or fall, or because of injuries from car accidents. It's true that a lot of people go to hospital because of serious illnesses, but far more people end up there because they simply weren't being carefill. 

 

Like machines, different body parts sometimes wear down from old age. People over the age of 65 are more likely to fall and hurt themselves. And these injuries - from bad cuts to broken bones - usually require serious medical attention. Due to the increase in the population of elderly people, gerontology is now one of the fastest growing areas of medicine. There are many treatments available to help older people recover from illness and injury. It is now common for older people with damaged joints, for example, to have surgery to replace the old joint with a new one made of plastic or metal. Instead of suffering aches and pains through their retirement days, older people are able to lead happier and more comfortable lives. 

 

As with any machine, the better you take care of it, the longer it will last. The best way to take care of your amazing machine is to eat the right foods, do regular exercise, and get enough sleep. Oh, and don't forget to smile! 

 

Our body is compared to a machine because __________.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Chọn đáp án D 

Kiến thức đọc hiểu

Cơ thể của chúng ta được so sánh với một cái máy bởi vì ________.

A. thật tốn kém để sửa chữa

B. tất cả các bộ phận của nó có thể được kiểm tra

C. nó có thể bị hư hỏng bởi những thói quen xấu

D. nó có nhiều phần phức tạp

Dẫn chứng: The human body is a complex machine. From the day we are born, our bodies grow and change in response to our environment, diet, and habits. The body has many different organ systems and parts that work together to allow us to breathe, move, see, talk, and digest food all at the same time.

Tạm dịch: Cơ thể con người là một cỗ máy phức tạp. Kể từ ngày chúng ta được sinh ra, cơ thể của chúng ta phát triển và thay đổi để thích ứng với môi trường, chế độ ăn uống và thói quen của chúng ta. Cơ thể có nhiều hệ thống cơ quan và bộ phận khác nhau hoạt động cùng nhau để cho phép chúng ta thở, di chuyển, nhìn, nói và tiêu hóa thức ăn cùng một lúc.

Dịch bài

Bạn có biết rằng ruột non của bạn dài gần sáu mét? Hoặc có khoảng 60 cơ trên khuôn mặt của bạn, và bạn sử dụng 40 cơ để cau mày nhưng chỉ có 20 cơ để mỉm cười? Còn thực tế là cơ thể chúng ta chứa 73% nước và tim đập hơn 100.000 lần mỗi ngày thì sao? Bạn thực sự rất tuyệt vời!

Cơ thể con người là một cỗ máy phức tạp. Kể từ ngày chúng ta được sinh ra, cơ thể của chúng ta phát triển và thay đổi để thích ứng với môi trường, chế độ ăn uống và thói quen của chúng ta. Cơ thể có nhiều hệ thống cơ quan và bộ phận khác nhau hoạt động cùng nhau để cho phép chúng ta thở, di chuyển, nhìn, nói và tiêu hóa thức ăn cùng một lúc. Hầu hết thời gian chúng ta không nhận thức được những gì đang xảy ra trong cơ thể của mình, thường chỉ khi bị ốm hoặc cảm thấy đau chúng ta mới nhận thấy. 

Nhiều người không chăm sóc máy móc phức tạp của họ. Những thói quen xấu như hút thuốc, uống quá nhiều rượu và ăn đồ ăn vặt gây hại cho cơ thể chúng ta. Căng thẳng cũng có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe. Những người lo lắng nhiều hoặc có công việc bận rộn thường không ngủ đủ giấc, ăn uống không điều độ. Chúng ta cũng có thể bị tổn thương cơ thể khi chơi thể thao hoặc gặp tai nạn. Các nghiên cứu được thực hiện bởi chính phủ Úc cho thấy hầu hết mọi người bị thương do vô tình trượt hoặc ngã, hoặc bị thương do tai nạn xe hơi. Đúng là có rất nhiều người đến bệnh viện vì những căn bệnh nghiêm trọng, nhưng có rất nhiều người đến đó vì đơn giản là họ không được chăm sóc.

Giống như máy móc, các bộ phận cơ thể khác nhau đôi khi bị mài mòn do tuổi già. Những người trên 65 tuổi thường dễ bị ngã và tự làm tổn thương mình. Và những chấn thương này - từ vết cắt xấu đến gãy xương - thường cần được chăm sóc y tế nghiêm túc. Do sự gia tăng dân số người cao tuổi, lão khoa hiện là một trong những lĩnh vực y học phát triển nhanh nhất. Có nhiều phương pháp điều trị có sẵn để giúp người cao tuổi khỏi bệnh và chấn thương. Ví dụ, những người lớn tuổi bị tổn thương khớp thường được phẫu thuật để thay thế khớp cũ bằng khớp mới bằng nhựa hoặc kim loại. Thay vì phải chịu đựng những cơn đau nhức trong những ngày về hưu, những người cao tuổi có thể có cuộc sống hạnh phúc và thoải mái hơn.

Đối với bất kỳ máy móc nào, bạn càng chăm sóc nó tốt, nó sẽ có tuổi thọ lâu hơn. Cách tốt nhất để chăm sóc cỗ máy tuyệt vời của bạn là ăn các loại thực phẩm phù hợp, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc. Và đừng quên mỉm cười! 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The main attraction of the job was that it offered the _________ to do research

Xem đáp án » 19/05/2022 60

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

When the town was ________ built, a small airport was included for the convenience of local people

Xem đáp án » 19/05/2022 59

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges

Pat and Anne are meeting at the class get-together

- Pat: "Your hairstyle is terrific, Anne”

- Anne: “__________________”

Xem đáp án » 19/05/2022 45

Câu 4:

The car had a _________ tyre, so we had to change the wheel.

Xem đáp án » 19/05/2022 41

Câu 5:

A love marriage, however, does not necessarily _______ much sharing of interests and responsibilities

Xem đáp án » 19/05/2022 37

Câu 6:

The farmers and their cattle ________ had been trapped in the storm were fortunately rescued

Xem đáp án » 19/05/2022 34

Câu 7:

The decision is yours, but it may be (4) ________ remembering two things: there is more unemployment among people who haven't been to university, and people who have the right (5) ______ will have a big advantage in the competition for jobs.

Xem đáp án » 19/05/2022 33

Bình luận


Bình luận