[Năm 2022] Đề thi thử môn Tiếng anh THPT Quốc gia có lời giải (20 đề)

  • 881 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges

Pat and Anne are meeting at the class get-together

- Pat: "Your hairstyle is terrific, Anne”

- Anne: “__________________”

Xem đáp án
Chọn đáp án B 

Kiến thức giao tiếp

Pat và Anne đang gặp nhau tại lớp học cùng nhau

- Pat: “Kiểu tóc của em thật tuyệt, Anne”

- Anne: “___________” 

A. Tại sao bạn lại nói như vậy?

B. Cảm ơn. Thật là một lời khen tốt đẹp

C. Xin lỗi, tôi không thích nó

D. Tôi nghĩ vậy 


Câu 2:

Two close friends Tom and Kyle are talking about Kyle's upcoming birthday

- Tom: “Can I bring a friend to your birthday party?"

- Kyle: “The more the merrier."

Xem đáp án

Chọn đáp án A 

Kiến thức giao tiếp

Hai người bạn thân Tom và Kyle đang nói về sinh nhật sắp tới của Kyle.

- Tom: "Tôi có thể đưa một người bạn đến bữa tiệc sinh nhật của bạn?"

- Kyle: “________ Càng đông càng vui.” 

A. Tại sao không?

B. Đánh tôi đi!

C. Tại sao?

D. Đúng đấy! 


Câu 3:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase best fits each of the numbered blanks 

 

Around the age of eighteen you must make one of the biggest decisions of your life. Do I stay on at school and hopefully go on to university later? Do I leave and start work or begin a training (3) ________?” 

 

The decision is yours, but it may be (4) ________ remembering two things: there is more unemployment among people who haven't been to university, and people who have the right (5) ______ will have a big advantage in the competition for jobs. If you decide to go straight into a job, there are many opportunities for training. Getting qualifications will help you get on more quickly in many careers, and evening classes allow you to learn (6) ________ you earn. Starting work and taking a break to study when you are older is another possibility. By this way, you can save up money for your student days as well as (7) ______ practical work experience. 

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

Kiến thức về từ vựng

training course: khóa đào tạo

Thông tin: Do I leave and start work or begin a training (3) _________?

Tạm dịch: Hay tôi sẽ thôi học và bắt đầu làm việc hoặc một khảo đào tạo?

DỊCH BÀI

Trong khoảng độ tuổi 16, bạn phải đối mặt với một trong những quyết định lớn nhất của cuộc đời. Liệu tôi có tiếp tục đi học và hi vọng sẽ lên đại học sau? Hay tôi sẽ thôi học và bắt đầu làm việc hoặc một khảo đào tạo? Quyết định là tùy của bạn, nhưng có lẽ có hai điều đáng nhớ: Có nhiều người thất nghiệp hơn trong số những người không đi học đại học, và những người có kĩ năng phù hợp sẽ có thuận lợi lớn trong việc cạnh tranh để tìm việc. Nếu bạn quyết định ngay lập tức đi làm bước vào môi trường làm việc, cũng có những cơ hội để được đào tạo. Có đủ năng lực sẽ giúp bạn nắm bắt nhanh hơn trong nhiều nghề nghiệp, và những lớp học buổi tối khiến bạn có thể học trong khi bạn vẫn kiếm tiền. Bắt đầu đi làm luôn và nghỉ ngơi để học tập khi bạn đã lớn tuổi hơn cũng là một khả năng/cách khác. Với cách này, bạn có thể dành dụm tiền trước cho những năm tháng sinh viên của mình, cũng như là có được những kinh nghiệm làm việc thực tế trước. 


Câu 4:

The decision is yours, but it may be (4) ________ remembering two things: there is more unemployment among people who haven't been to university, and people who have the right (5) ______ will have a big advantage in the competition for jobs.

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Kiến thức về ngữ pháp

It's worth doing sth: đáng để làm gì

Thông tin: The decision is yours, but it may be (4) _________ remembering two things

Tạm dịch: Quyết định là tùy của bạn, nhưng có lẽ có hai điều đáng nhớ. 


Câu 5:

The decision is yours, but it may be (4) ________ remembering two things: there is more unemployment among people who haven't been to university, and people who have the right (5) ______ will have a big advantage in the competition for jobs.

Xem đáp án

Chọn đáp án D 

Kiến thức về từ vựng

A. arts: nghệ thuật

B. papers: tờ giấy

C. notes: lời ghi chú

D. skills: kĩ năng

Thông tin: people who have the right (5) _______ will have a big advantage in the competition for jobs

những người có kĩ năng phù hợp sẽ có thuận lợi lớn trong việc cạnh tranh để tìm việc 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 tháng trước

Nguyễn Yến Nhi

Bình luận


Bình luận