[Năm 2022] Đề thi thử môn Tiếng anh THPT Quốc gia có lời giải (20 đề)

  • 1409 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Social psychologists have recently noticed strange behavior from people having suffered from terrible shocks.

Xem đáp án

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. common (adj): chung, phổ biến B. rare (adj): hiếm gặp 

C. violent (adj): bạo lực D. negative (adj): tiêu cực 

=> strange (adj): kỳ lạ >< common (adj): chung, phổ biến 

Tạm dịch: Các nhà tâm lý học xã hội gần đây đã nhận thấy những hành vi kỳ lạ của những người đã trải qua những cú sốc khủng khiếp. 

Chọn A. 


Câu 2:

After a good night's sleep, she woke up feeling as fresh as a daisy and eager to start working again.

Xem đáp án

Kiến thức: Thành ngữ 

Giải thích: 

A. lethargic (adj): lờ đờ, hôn mê B. energetic (adj): mạnh mẽ, mãnh liệt, đầy nghị lực

C. enthusiastic (adj): hăng hái, nhiệt tình D. optimistic (adj): lạc quan

=> as fresh as a daisy: tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết >< lethargic (adj): lờ đờ, hôn mê

Tạm dịch: Sau một đêm ngon giấc, cô thức dậy tràn đầy năng lượng và háo hức bắt đầu làm việc trở lại.

Chọn A. 


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of the following exchanges.

Mike and David are university students. They are talking about the result of the Physics test.

- Mike: “I was worried about the Physics result, but Mr. David gave me an A.”

- David: “____________________”

Xem đáp án

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích: 

Mike và David là sinh viên đại học. Họ đang nói về kết quả của bài kiểm tra Vật lý.

- Mike: “Mình đã rất lo lắng về kết quả Vật lý, nhưng thầy David đã cho mình điểm

A.” - David: “____________________” 

A. Đừng lo lắng về điều đó. B. Thầy David thật xấu tính.

C. Chúc mừng nha! Thật tuyệt! D. Chúc bạn may mắn! 

Các phản hồi A, B, D không phù hợp với ngữ cảnh. 

Chọn C. 


Câu 4:

Harry and Joe are talking about transport in the future.

- Harry: "Do you think there will be pilotless planes in the year 2050?"

- Joe: "____________________”

Xem đáp án

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích: 

Harry và Joe đang nói về phương tiện giao thông trong tương lai. 

- Harry: “Bạn có nghĩ rằng sẽ có máy bay không người lái vào năm 2050 không?” 

- Joe: “____________________” 

A. Để làm gì? Có khá nhiều xung quanh.  

B. Tại sao không nhỉ? Đã có những chiếc xe không có người lái rồi mà. 

C. Tôi e rằng tôi không thể.  

D. Tôi không nghĩ bạn thích nó. 

Các phản hồi A, C, D không phù hợp với ngữ cảnh. 

Chọn B.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I'm trying to ______ my account, but I can't remember the password.

Xem đáp án

Kiến thức: Cụm động từ 

Giải thích: 

A. log into/in: đăng nhập B. log out: đăng xuất 

C. shut down: tắt máy D. switch off: tắt điện, ngừng chú ý

Tạm dịch: Tôi đang cố gắng đăng nhập vào tài khoản của mình, nhưng tôi không thể nhớ mật khẩu.

Chọn A. 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 tháng trước

Nguyễn Yến Nhi

Bình luận


Bình luận