30 đề thi thử đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)

  • 97556 lượt thi

  • 51 câu hỏi

  • 60 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

* Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

 

Xem đáp án

Chọn C       Trọng âm nhấn âm số 2, còn lại nhấn âm số 1.

   A. /'fiz.I.kel/                                    B. /'sʌm.ər.i/

   C./rəʊ’ mæn.tIk/                              D./fɒl. əʊ.Iŋ]/


Câu 4:

* Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Question 4:

Xem đáp án

Chọn D       Trọng âm nhấn âm số 2, còn lại nhấn âm số 1

          A./ ‘kɒm.plI.mənt/ B. /’kaʊn.tə.pɑ:t/

          C. /’kIn.də,gɑ:.tən D. bar’ɒl. ə.dʒIst/


Câu 5:

* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

St Nicholas' Church has been granted more than £130,000 by English Heritage to repair the                      .................. building.

Xem đáp án

      Câu đề bài: Nhà thờ phố Nicholas đã được cấp vốn hơn £130,000 bởi hội đồng di sản nước Anh để tu sửa tòa nhà _________.

Đáp án: A. weather-beaten (adj.): bị hư hỏng hoặc hao mòn do thời tiết. Các đáp án khác:

B. contemporary (adj.): tạm thời, nhất thời.

C. under the weather (adj.): cảm thấy không khỏe, khó ở.

D. chic (adj.): sang trọng, lịch sự.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

60%

20%

20%

0%

0%

Nhận xét

10 tháng trước

Ngọc Hoài

9 tháng trước

Thắng Phan

4 tháng trước

Bùi Hậu

2 tháng trước

Ngọc Trâm

H

4 tuần trước

Hồng Nhung

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thúy Nhi
14:06 - 29/04/2020

câu này key bị sai ạ

Lê Thị Như Quỳnh
19:57 - 03/07/2020

sai tùm lum

Thuys Tran
10:21 - 23/12/2020

Sao có nhiều câu key sai với đề và đáp án không đúng với nhau vậy ạ??

Vu Van Anh
20:35 - 01/02/2021

đáp án B đúng mà ạ ???

Minh Quân Võ
22:24 - 19/02/2021

Từ câu 18 đến câu 23 bị lỗi rồi ạ