30 đề thi thử đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 22)

  • 208395 lượt thi

  • 80 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

I/ Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from pronunciation in each of the following questions from 1 to 2.

Xem đáp án

    Đáp án là A. Từ question có phần gạch chân được phát âm là /t∫ən /, các từ còn lại có phần gạch chân được phát âm là /∫ən/


Câu 2:

I/ Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from pronunciation in each of the following questions from 1 to 2.

Xem đáp án

Đáp án là B. Theo quy tắc đọc đuôi -ed, từ influenced có phần gạch chân được phát âm là /t/, các từ còn lại có phần gạch chân được phát âm là /id/

II/


Câu 3:

II/ Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions from 3 to 5.

Xem đáp án

 Đáp án là D. Từ canteen nhấn trọng âm vào âm tiết thứ hai, các từ còn lại nhấn âm thứ nhất.


Câu 4:

II/ Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions from 3 to 5.

Xem đáp án

Đáp án là C. Từ customary nhấn trọng âm vào âm tiết thứ nhất, các từ còn lại nhấn âm thứ hai.


Câu 5:

II/ Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions from 3 to 5.

Xem đáp án

   Đáp án là B. Từ agriculture nhấn trọng âm vào âm tiết thứ nhất, các từ còn lại nhấn âm thứ ba.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

22%

7%

4%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Ngọc Hoài

2 năm trước

Thắng Phan

1 năm trước

Bùi Hậu

1 năm trước

Ngọc Trâm

H

1 năm trước

Hồng Nhung

T

1 năm trước

Trinh Gia Minh

dc

1 năm trước

trần tuấn tú

ok

1 năm trước

Thuỳ Dung

1 năm trước

Đỗ Tấn Phát

1 năm trước

Ebe Ling cutee

K

11 tháng trước

Karry Nguyen

k

9 tháng trước

khânthu le

N

8 tháng trước

Nguyên Phúc

8 tháng trước

Thái My

5 tháng trước

Minh Nhật

T

4 tháng trước

Thông Nguyen

4 tháng trước

Linh

L

4 tháng trước

Lê Đình Tuấn

T

4 tháng trước

Trâu Cái

N

4 tháng trước

Nguyen Minh

3 tháng trước

Ngân

L

3 tháng trước

Lê Nguyễn Thanh Lâm

B

2 tháng trước

Bùi Khánh Huyền

L

2 tháng trước

Lê Thị Quỳnh Như

N

2 tháng trước

Nguyễn Tuệ Anh

Có mấy câu đề không giống giải thích/bị trùng. Nhưng kiến thức cung cấp rất ổn áp nha
N

1 tháng trước

Nguyen Duong Xuan

đề sai nhiều quá á
D

1 tháng trước

DGLocSon

sai nhiều câu

Bình luận


Bình luận